previous arrow
next arrow
Slider

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

การบริหารคลังสินค้า สิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรรู้ Warehouse management
การบริหารคลังสินค้า สิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรรู้
กุมภาพันธ์ 26, 2024
คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตร เท่ากับกี่เมตร
คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร
เมษายน 24, 2024

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

ตราครุฑสีแดง ตราครุฑสีเขียว ตราครุฑสีดำ แต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

ครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

 

ตราครุฑสีแดง ตราครุฑสีเขียว ตราครุฑสีดำ แต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร

 

ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดิน เรื่องควรรู้ก่อนซื้อขายที่ดิน ประเภทของโฉนดที่ดิน ครุฑสีอะไร สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย

หลายๆคนอาจจะยังลืมเรื่อง ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการซื้อขายที่ดิน ซึ่งสามารถเป็นสิ่งที่ชี้บ่งได้เลยว่าที่ดินที่คุณสนใจต้องการจะเป็นเจ้าของนั้น สามารถทำการ ซื้อขาย และ จดจำนองที่ดิน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินสามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายและครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมได้อย่างเชื่อถือได้ สัญลักษณ์ตราครุฑ จะช่วยให้คุณมั่นใจในการซื้อขายที่ดินอย่างรอบคอบและปลอดภัย โดยจะแบ่งออกเป็น 3 สี

ตราครุฑสีแดง คือ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งเป็นโฉนดที่ออกให้กับที่ดินที่อยู่ในเขตเมืองหรือชุมชน มีการวางผังเมืองและมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน มีการรังวัดที่ดิน เป็นแปลงๆ และมีการกำหนดหมายเลขแปลงที่ดิน ถือว่าเป็นโฉนดที่ดินที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด โอน,ซื้อขาย,จดจำนอง ได้  เนื่องจากมีการตรวจสอบและรับรองจากกรมที่ดินแล้ว ผู้ถือครองโฉนดนี้ มีกรรมสิทธิ์ 100% 

ตราครุฑสีเขียว คือ หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. เอกสารนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินเรียบร้อย แต่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าโฉนด น.ส.4 เนื่องจาก ยังไม่มีการรังวัด แต่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ โอน,ซื้อขาย,จดจำนอง ได้ตามปกติ สามารถยื่นเป็นโฉนดกับกรมที่ดินได้ในอนาคต

ตราครุฑสีดำ คือ หนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 โฉนดนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ เหมือนกับ น.ส.3ก. แต่เป็นเอกสารที่มีความเชื่อถือน้อย เนื่องจากไม่มีการรังวัดหรือการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อย่างชัดเจน จะเป็นภาพลอย โอน,ซื้อขาย,จดจำนอง ได้ตามปกติ(แต่สิทธิ์การรับรองยังไม่เป็นทางการ ควรระมัดระวัง) แต่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อทำการรังวัดก่อน หลังจากนั้นรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดินคืออะไร ?

ตราครุฑ 3 สี บนโฉนดที่ดินคืออะไร ?

ตราครุฑบนโฉนดที่ดิน คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับแสดงถึงการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน โดยจะสรุปหมายเลขแปลงที่ดินเพื่อแสดงสิทธิการถือครอง ตราครุฑยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ โดยปรากฏอยู่บนโฉนดที่ดินเพื่อแสดงถึงความเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐบาลไทย โดยจะ แบ่งออกเป็น 3 สี ดังนี้

 

โฉนดที่ดิน ครุฑแดง

โฉนด ตราครุฑสีแดง โฉนดที่ดิน น.ส.4

โฉนดครุฑแดง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ โฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารสิทธิ์เต็มรูปแบบ มีการรังวัดที่ดินแล้ว มีระวางภาพถ่ายทางอากาศของทรัพย์สินบนโฉนดที่แสดงถึงขอบเขตของแปลงที่ดินและพื้นที่แปลงข้างเคียง ที่ออกโดยกรมที่ดิน มีสัญลักษณ์ครุฑสีแดงที่ด้านบนของเอกสาร เป็นโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนและเชื่อถือได้มากที่สุดในระบบการออกโฉนดของไทย จะระบุตำแหน่งที่ดิน พื้นที่ทั้งหมด หมายเลขโฉนด และข้อมูลการสำรวจ เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในพื้นที่นั้นๆ  โดยผู้ถือครอง สามารถใช้สิทธิของโฉนดไปทำสัญญาต่างๆได้ ดังนี้

 

การใช้สิทธิตามโฉนด น.ส.4 เพื่อทําสัญญาต่างๆ 

1. สัญญาจํานอง – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถนําโฉนดไปจํานองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

2. สัญญาขาย – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถทําสัญญาขายที่ดินให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามขั้นตอน

3. สัญญาเช่า – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถทําสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บุคคลอื่นได้

4. สัญญาก่อสิทธิการเช่า – ผู้ถือโฉนด น.ส.4 สามารถทําสัญญาก่อสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อปลูกสร้างอาคารได้

ดังนั้น ผู้ถือโฉนด น.ส.4 จึงมีสิทธิในการทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย โอน จํานอง หรือให้เช่าที่ดินของตนได้ตามกฎหมาย

 

วิธีสังเกตอายุของ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ว่ามีความเก่าหรือใหม่ได้จากลักษณะของกระดาษและหมึกที่ใช้เขียน โดยโฉนดที่ดินที่เก่าจะมีลักษณะกระดาษที่เหลืองกรอบและหมึกจางลง นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากรูปแบบของตัวหนังสือที่ใช้เขียนได้ อย่างเช่น หากตัวอักษรท้ายรหัสเอกสาร ถ้าเป็นตัว ก  จะถือว่าเอกสารโฉนดฉบับนั้นเป็นเอกสารรุ่นเก่าที่สุด แต่แบบปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นั้นจะเป็นประเภทที่ลงท้ายด้วย จ อย่าง น.ส.4 จ โดยโฉนดที่ดินแบบเก่าจะใช้ตัวหนังสือแบบลายมือ ส่วนโฉนดที่ดินที่แบบใหม่ที่เป็นเอกสารในปัจจุบันจะใช้ตัวพิมพ์

โฉนดครุฑแดง คือ เอกสาร น.ส.4 เป็นเอกสารที่มีข้อจำกัดในการโอนทรัพย์สิน เช่นที่ดิน โดยปกติจะมีข้อความระบุด้านหลังเอกสาร ว่าห้ามโอนทรัพย์สินภายในระยะเวลา 5-10 ปี เพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าของเดิม หากถ้ามีการซื้อขายที่ดิน ควรตรวจสอบข้อจำกัดนี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการโอนทรัพย์สินล่วงหน้า โดยเจ้าของเดิมต้องไปจดหรือขึ้นทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่เช่นนั้น อาจทำให้การซื้อขาย ไม่เป็นผลสำเร็จ

หากที่ดินที่ถูกกีดขวางโดยผู้อื่นหรือเข้าครอบครองโดยไม่ได้เป็นผู้ถือครองตามเอกสารโฉนด หรือผู้ที่เข้ามาไม่ได้มีการลอบเร้น ปิดบัง หรือหลบซ่อน จะสามารถพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายได้ โดยสามารถเรียกร้องสิทธิในการครอบครองที่ดินได้หลังจากระยะเวลา 10 เป็นต้นไป โดยการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นออกจากที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของผู้ถือครองโฉนดที่ดินควรระมัดระวังไว้

 

โฉนดที่ดิน ครุฑเขียว

โฉนด ตราครุฑสีเขียว หนังสือสิทธิรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)

โฉนดครุฑเขียว หรือที่รู้จักกันในชื่อ น.ส.3ก. เป็นหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ โฉนดนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ เนื่องจาก มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินแล้ว และสามรถใช้สอยที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ไม่มีการรังวัดที่ดิน แต่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศของทรัพย์สินบนโฉนดที่แสดงถึงขอบเขตของแปลงที่ดินและพื้นที่แปลงข้างเคียง เหมือนกับ โฉนดครุฑแดง น.ส.4  โฉนดสีเขียวครุฑ คือ เอกสารที่แสดงสิทธิการถือครองที่ดินที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้เพื่อการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกพืชผล หรือทำสวน อาจจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านเกษตรกรรม  โดยที่มีขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 5ไร่

โฉนดครุฑเขียว จะแตกต่างกับโฉนดครุฑแดง ตรงที่ โฉนดครุฑแดง (น.ส.4) ผู้ถือครองจะสามารถปล่อยที่ดิน เป็นที่ดินเปล่าได้ แต่ โฉนดครุฑเขียว (น.ส.3ก.) ผู้ถือครองต้องใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์จะไม่สามารถปล่อยให้ที่ดินว่างได้

 

การใช้สิทธิตามโฉนด น.ส.3ก. เพื่อทําสัญญาต่างๆ 

1. สัญญาจํานอง – สามารถนําโฉนด น.ส.3ก ไปจํานองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

2. สัญญาขาย – สามารถนําโฉนด น.ส.3ก ไปทําสัญญาขายที่ดินให้กับผู้อื่นได้ โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย

3. สัญญาเช่า – สามารถทําสัญญาให้เช่าที่ดินตามโฉนด น.ส.3ก แก่บุคคลอื่นได้

4. สัญญาอื่นๆ เกี่ยวกับที่ดิน เช่น สัญญาก่อสร้างอาคาร สัญญาจ้างบํารุงรักษาที่ดิน เป็นต้น

หากผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่แล้ว เจ้าของกรรมสิทธิ์ของโฉนดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรังวัดติดประกาศ 30 วัน ซึ่งหนังสือนี้จะเป็นคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ให้มีสิทธิ์ครอบครอง แต่ไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ ดังนั้น จึงสามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อทํานิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นได้ตามกฎหมาย

 

เอกสารที่โอนได้นั้นจะมีสามแบบด้วยกัน ได้แก่ น.ส. 3 , น.ส. 3 ก, แบบหมายเลข 3 (ซึ่งในปัจจุบัน ไม่มีการออกแล้ว)

โฉนดครุฑเขียว คือ น.ส.3ก เป็นเอกสารที่แสดงถึงสิทธิ์การถือครองที่ดินแต่ไม่ใช่เอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ของที่ดินจริง แต่ถ้าหากเจ้าของที่ต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว เพื่อทำสัญญาหรือดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดที่ดิน ก็สามารถดำเนินการกับสำนักงานเขตพื้นที่ได้ทันที

 

โฉนดที่ดิน ครุฑดำ

ตราครุฑสีดำ โฉนดที่ดิน หนังสือสิทธิรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3.)

โฉนดครุฑดำ หรือที่รู้จักกันในชื่อ น.ส.3 หรือ เป็นเอกสารหนังสือสิทธิรับรองการทำประโยชน์ โฉนดนี้สามารถขายที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศ เนื่องจาก มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินแล้ว โฉนดชนิดนี้ มีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินแล้วสามารถใช้สอยเพื่อทำประโยชน์ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ ลักษณะเอกสารและการครอบครองสิทธิ์จะคล้ายเช่นเดียว กับ น.ส.3ก. ยังไม่มีการรังวัดที่ดิน และ ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศของทรัพย์สินบนโฉนด  จะมีเพียง รูปร่างลักษณะของที่ดินประกอบในเอกสาร  แสดงขอบเขตของแปลงที่ดินที่ตำแหน่งไม่แน่นอน เป็นแผนที่รูปลอย ที่ถูกวาดขึ้นมาจากการปักหลักหรือวัสดุที่ใช้เป็นหลักในการยึดเขตที่ดิน แผนที่นี้จะไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานสำนักทะเบียนที่ดิน แต่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอของโฉนดที่ดินได้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ดิน เพื่อทำการรังวัดก่อน หลังจากนั้นรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน หากไม่มีการคัดค้านใดๆสิทธิ์ในที่ดินนั้น จะสามารถทำการดำเนินการออกโฉนด น.ส.3 สำเร็จ จะถือว่าที่ดินผืนนั้นมีสิทธิตามโฉนดและสามารถนำไปใช้ ในการซื้อ-ขาย-จำนองได้

 

การใช้สิทธิตามโฉนด น.ส.3 เพื่อทําสัญญาต่างๆ 

1. สัญญาจํานอง – สามารถนําโฉนด น.ส.3 ไปจํานองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้

2. สัญญาขาย – สามารถนําโฉนด น.ส.3 ไปทําสัญญาขายที่ดินให้กับผู้อื่นได้

3. สัญญาเช่า – สามารถทําสัญญาให้เช่าที่ดินตามโฉนด น.ส.3 แก่ผู้อื่นได้

4. สัญญาก่อสร้าง – สามารถนําโฉนด น.ส.3 ไปทําสัญญาจ้างผู้อื่นก่อสร้างอาคารบ้านเรือนบนที่ดินแปลงนั้นได้

ดังนั้น โฉนด น.ส.3 จึงสามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานในการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ให้เช่า หรือก่อสร้างบนที่ดินแปลงนั้นได้ตามกฎหมาย

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top