previous arrow
next arrow
Slider

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน
ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน
เมษายน 25, 2024

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

หลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าโดยบริษัท ชิปปิ้ง ซึ่งหมายถึงบริษัทขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ แต่ยังมีอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเช่นกัน นั่นคือ  Freight Forwarder ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเช่นกัน ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Freight Forwarder และมีความแตกต่างจาก Shipping อย่างไรบ้าง มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกัน

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

Freight Forwarder คืออะไร

Freight Forwarder คืออะไร

Freight Forwarder คือ ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า หรือ หมายถึง บริษัทตัวแทนที่ทำหน้าที่เหมือน Shipping ทุกประการ แต่ไม่มีเรือเดินทะเลและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง จึงเช่าตู้คอนเทนเนอร์มาจากบริษัทอื่นมาเพื่อรวบรวมลูกค้ารายย่อยหลายรายให้ได้เต็มตู้ ทำให้ค่าใช้จ่ายของลูกค้ารายย่อยสูงกว่า ซึ่ง ชิปปิ้ง มักเลือกขนส่งเฉพาะลูกค้ารายใหญ่

แม้ Freight Forwarder จะดูคล้าย Shipping แต่ก็มีความแตกต่างเล็กน้อย Freight Forwarder นอกจากจะขนส่งสินค้าแล้วยังจัดการใบขนส่งสินค้าให้กับด่านศุลกากรด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่ Shipping ก็รับผิดชอบเช่นกัน

 

Shipping คืออะไร

Shipping คืออะไร

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง บริษัทหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางทะเบียนพาณิชย์ พิธีการศุลกากร หรือบริษัทขนส่งทางเรือเดินทะเลและเครื่องบิน เพื่อนำสินค้าเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ใบขนส่งสินค้าสำหรับการดำเนินการกับด่านศุลกากร และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เป็นต้น

ชิปปิ้ง เป็นบริษัทที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ส่งออกเพื่อรับทราบปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง และจะจัดสรรว่าจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง หรือจะรวมสินค้ากับผู้ส่งออกรายอื่นในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า นำไปเข้าตู้คอนเทนเนอร์เก็บสินค้าและรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ จนส่งสินค้าไปถึงท่าเรือที่จะขนส่งไปยังปลายทางต่างๆ นอกจากนี้ บริษัท shipping ยังสามารถให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ตามความต้องการและความสะดวกของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  เป็นกระบวนการสำคัญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและภูมิภาค

 

ข้อแตกต่าง Freight Forwarder กับ Shipping ที่เห็นได้ชัด

ข้อแตกต่าง Freight Forwarder กับ Shipping ที่เห็นได้ชัด

1) พาหนะในการขนส่ง

  • Freight Forwarder ไม่มีเรือเดินทะเลหรือตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งต้องเช่าจากบริษัทอื่นๆเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า
  • Shipping มีเรือเดินทะเลและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง ทำให้สามารถจัดการการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2) ค่าใช้จ่าย

  • Freight Forwarder มีค่าใช่จ่ายที่สูง เนื่องจาก นอกจากค่าธรรมเนียมและการจัดการสำหรับการให้บริการแล้ว ยังต้องเช่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้บริการลูกค้าอีกต่างหาก รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น คลังสินค้า บริษัทขนส่ง และบริษัทพิธีการศุลกากร ค่าบริการเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้กับลูกค้า
  • Shipping จะมีค่าใช่จ่ายที่ต่ำกว่า เนื่องจาก เป็นเจ้าของเรือและตู้คอนเทนเนอร์ของตนเอง ไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้ ชิปปิ้ง มักจะขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ซึ่งช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยได้อีกด้วย

3) การขนส่งสินค้า

  • Freight Forwarder ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายย่อย ที่ต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่า 1 ตู้คอนเทนเนอร์
  • Shipping ลูกค้าส่วนมากจะเป็นรายใหญ่ จะขนส่งสินค้าในปรมาณที่มากกว่า 1 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยทั่วไปเป็นบริษัทหรือองค์กรใหญ่ที่มีกิจการค้าขายระหว่างประเทศ และมีความต้องการในการขนส่งสินค้าในปริมาณที่มาก

4) การให้บริการระหว่างจัดส่ง

  • Freight Forwarder มักจะเป็นผู้ติดต่อหลักระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการขนส่ง เป็นผู้จัดการและติดตามการขนส่งสินค้าตลอดทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้า เนื่องจาก เรือและตู้คอนเทนเนอร์จะใช้บริการจาการเช่า ซึ่งความรับผิดชอบจะตกเป็น บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าโดยตรง
  • Shipping  มักจะรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าโดยตรง รวมถึงความปลอดภัยและสถานะของสินค้าในระหว่างการขนส่ง เนื่องจากเป็น เรือและตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท อยู่ในความรับผิดชอบของ ชิปปิ้งโดยตรง

 

สรุป การใช้บริการ Freight Forwarder หรือ Shipping ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกหรือ นำเข้าสินค้า โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหรือเช่าตู้คอนเทนเนอร์เอง นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดการเอกสาร ติดต่อศุลกากร และดำเนินการขนส่งด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและต้นทุน รวมถึงสามารถโฟกัสไปที่การพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top