previous arrow
next arrow
Slider

รวมสูตร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ แค่กดเครื่องคิดเลข

1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย
1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย
ธันวาคม 16, 2023
ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์
ราคาที่ดินไม่ขยับ ลดค่าโอน จดจำนอง เอื้ออสังหาริมทรัพย์
มกราคม 6, 2024

รวมสูตร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ แค่กดเครื่องคิดเลข

รวมสูตร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ แค่กดเครื่องคิดเลข

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ หลายๆคนคงปวดหัวกับการคิดเปอร์เซ็นต์ในแบบต่างๆ เนื่องจากการคำนวณเปอร์เซ็นต์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน อย่างไรก็ตาม หากคุณพอมีพื้นฐานการคิดเลขเบื้องต้น และมีเครื่องมือที่ถูกต้อง การใช้สูตรคำนวนและวิธีคิดเปอร์เซ็นจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป บทความนี้มีวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์อยู่หลายวิธี ที่ทุกคนก็สามารถทำตามได้ง่ายๆ มาอ่านไปพร้อมๆกัน

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ คืออะไร?

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ การวัดที่ใช้ในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวเลขจำนวนหนึ่ง ว่ามีจำนวนที่แตกต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็น และแสดงออกมาเป็นค่าเฉลี่ย โดยเติมเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (สัญลักษณ์เครื่องหมาย%) วิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงระหว่างค่าจำนวนตัวเลขที่มากกว่า 0 เป็นตัววัดความแตกต่างระหว่างสองค่า ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์ในรูปแบบต่างๆ โดยหลักพื้นฐาน จะหารผลลัพธ์ด้วยค่าเฉลี่ยของทั้งสองค่า แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้ค่าความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์

 

หลักพื้นฐาน สูตรในการคำนวณผลต่างเปอร์เซ็นต์ ที่ใช้กันทั่วไป คือ :  ((|ค่า A| ลบ |ค่า B|) หาร |ค่า A|) คูณ 100 = ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง

**และที่สำคัญอย่าลืมนำค่าสัมบูรณ์ของผลต่างเพื่อให้แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นค่าบวกเสมอ**

 

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ หลักพื้นฐาน ด้วยเครื่องคิดเลข

 

How to วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเรื่องง่าย แค่กดเครื่องคิดเลข !!

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage Difference) จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีหลักๆ ได้แก่ การหาค่าผลต่างเปอร์เซ็นส่วนต่าง ว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และ การหาค่าเปอร์เซ็นส่วนต่าง ว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

หากต้องการคำนวณ วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ ในเบื้องต้นของทั้ง 2 กรณี จะคำนวณได้ดังนี้

 1. หากต้องการหาเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนตัวเลขที่น้อย (กรณีนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อหาเปอร์เซ็นต์กำไร)
 2. หากต้องการหาเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง หารด้วยจำนวนตัวเลขที่มาก (กรณีนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ขาดทุน)

 

วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ทั้ง 2 กรณีนี้ จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขที่เป็น “ฐาน” ว่ามีค่าตัวเลขที่มาก หรือ น้อยกว่า กับจำนวนตัวเลขที่จะนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาส่วนต่างของค่าเฉลี่ย ว่าเพิ่มขึ้น หรือลดลง กี่เปอร์เซ็นต์  นิยามคำว่า “ฐาน” หรือก็คือ ค่าเดิมของจำนวนตัวเลข ที่เรานำมาใช้คำนวนก่อนที่จะนำตัวเลขจำนวนนั้นจะเปลี่ยนแปลง

หรือก็คือ หากว่าจำนวนตัวเลข ที่ใช้เป็น “ฐาน” มีจำนวนที่น้อยกว่าตัวเลขจำนวนที่ใช้เปรียบเทียบส่วนต่าง จะมีจำนวนมากกว่า ในทางกลับกัน หากว่าจำนวนตัวเลข ที่ใช้เป็น “ฐาน” มีจำนวนที่มากกว่าตัวเลขจำนวนที่ใช้เปรียบเทียบส่วนต่าง จะมีจำนวนน้อยกว่า

ตัวอย่างเช่น :  มีทุน 500 บาท และ ขายของได้ 800 บาท

ดังนั้น จำนวนตัวเลขที่ใช้เป็น “ฐาน” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ค่าเดิม” ในการคำนวณความเปลี่ยนแปลง ตามตัวอย่างด้านบน จึงเป็น 500 ที่เป็นราคาทุน

 

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดสินค้า ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดสินค้า

ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดสินค้า คุณต้องทราบราคาเดิมของสินค้าและราคาที่ลดแล้วก่อน แล้วใช้สูตร

 

(|ราคาเดิม| – |ราคาลดแล้ว| ÷ |ราคาเดิม|) x 100 = ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของสินค้า

 

ตัวอย่างเช่น : ราคา เก้าอี้ 80 บาท แล้วตอนนี้ลด ราคาเหลืออยู่ 60 บาท ต้องการหาว่าคุ๊กกี้ ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์? จะสามารถทำได้โดย 

ขั้นตอนแรก หาส่วนต่างของทั้งสองจำนวนก่อน

 • 80 – 60 = 20

ขั้นตอนที่ 2 นำผลลัพธ์ที่ได้จาก “ขั้นตอนแรก” หารด้วยเลขที่เป็น ฐาน หรือ ราคาเดิม ในกรณีนี้จะหาว่า ผลลัพธ์ของราคาสินค้าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เลขดั้งเดิมก่อนที่จะลดราคาสินค้าก็คือ 80 (ฉะนั้น จะหารด้วย 80) 

 • 20 ÷ 80 = 0.25

ขั้นตอนที่ 3 นำผลลัพธ์ที่ได้มา “คูณ” ด้วย 100

 • 0.25 x 100 = 25 %

ดังนั้น ราคา เก้าอี้ ที่ปกติราคา 80 บาท ลดราคาเหลือ 60 บาท จะทำให้ทราบว่า เก้าอี้ มีราคา ส่วนลดสินค้า 25%

 

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ เงินเดือน ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ เงินเดือน ด้วยเครื่องคิดเลข

ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์เงินเดือน คุณต้องทราบจำนวนเงินเดือนใหม่และจำนวนเงินเดือนเก่าก่อน แล้วใช้สูตร

(|เงินเดือนใหม่| – |เงินเดือนเก่า| ÷ |เงินเดือนเก่า|) x 100 = ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

 

ตัวอย่างเช่น : บริษัทปรับเงินเดือนใหม่ ให้เป็น 20,000 บาท โดยเงินเดือนเก่าจากเดิม 17,000  บาท ต้องการหาว่าเงินเดือนที่ได้ เพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์? จะสามารถทำได้โดย 

ขั้นตอนแรก หาส่วนต่างของทั้งสองจำนวนก่อน

 • 20,000 – 17,000 = 3,000

ขั้นตอนที่ 2 นำผลลัพธ์ที่ได้จาก “ขั้นตอนแรก” หารด้วยเลขที่เป็น ฐาน หรือ เงินเดือนเก่า ในกรณีนี้จะหาว่า ผลลัพธ์ของจำนวนเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เงินเดือนดั้งเดิมก่อนที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ 17,000 (ฉะนั้น จะหารด้วย 17,000) 

 • 3,000 ÷ 17,000 = 0.17

ขั้นตอนที่ 3 นำผลลัพธ์ที่ได้มา “คูณ” ด้วย 100

 • 0.17 x 100 = 17 %

ดังนั้น เงินเดือนใหม่ 20,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนเดิม 18,000 ได้เงินเดือนที่บริษัทปรับเงินเพิ่มขึ้นมาให้ 17%

 

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น ด้วยเครื่องคิดเลข

ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น คุณต้องทราบราคาของสินค้าและกำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่น แล้วจึงจะใช้สูตร

 

(|ราคาสินค้า| x |เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น|) ÷  100 = จำนวนเงินคอมมิชชั่นที่ได้

 

ตัวอย่างเช่น : ค่าคอมมิชชั่น 3% ที่ฝ่ายขายจะได้รับ เนื่องจากเดือนนี้ ปิดยอดขายรถยนต์ได้ 350,000 บาท ต้องการหาว่าค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากยอดขาย มีจำนวนกี่บาท จะสามารถทำได้โดย 

ขั้นตอนแรก หาส่วนต่างของทั้งสองจำนวนก่อนจากเครื่องคิดเลข

 • 350,000 x 3% = 1,050,000

ขั้นตอนที่ 2 นำผลลัพธ์ที่ได้มาจาก ขั้นตอนแรก “หาร” ด้วย 100

 • 1,050,000 ÷ 100 = 10,500 บาท

ดังนั้น ฝ่ายขายปิดยอดในการขายรถยนต์ได้ 350,000 บาท โดยได้ค่าคอมมิชชั่น 3% หรือ เท่ากับเงินจำนวน 10,500 บาท นั่นเอง 

 

วิธีคิดผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ กำไร ขาดทุน ด้วยเครื่องคิดเลข

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ กำไร-ขาดทุน ด้วยเครื่องคิดเลข

มาเริ่มในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ กำไร กันก่อนเลย ก่อนอื่นคุณต้องทราบต้นทุนราคาของสินค้าและกำไรจากการขายก่อน จากนั้นแล้วจึงจะใช้สูตร

 

(|กำไรของสินค้า| ÷  |ต้นทุนสินค้า|) x  100 = ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำไร

 

ตัวอย่างเช่น : พ่อค้าซื้อเสื้อมาขาย ต้นทุนตัวละ 300 บาท วางขายในตลาด ราคา 450 บาท ได้กำไรตกตัวละ 150 บาท ต้องการหาว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำไรขายของที่ได้ เพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์? จะสามารถทำได้โดย 

ขั้นตอนแรก หาส่วนต่างของทั้งสองจำนวนก่อนจากเครื่องคิดเลข

 • 150 ÷ 300 = 0.5

ขั้นตอนที่ 2 นำผลลัพธ์ที่ได้มาจาก ขั้นตอนแรก “คูณ” ด้วย 100

 • 0.5 x 100 = 50 %

ดังนั้น พ่อค้าที่ซื้อเสื้อมาขาย ต้นทุนตัวละ 300 บาท ตั้งราคาขายในตลาด 450 บาท ได้กำไรตลกตัวละ 150 หรือ ได้กำไร จากเสื้อที่ขายเท่ากับ 50% ของต้นทุน

 

ส่วนนี้จะเป็นวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ขาดทุน ก่อนอื่นคุณต้องทราบต้นทุนราคาของสินค้าและกำไรจากการขายก่อน จากนั้นแล้วจึงจะใช้สูตร

 

(|ส่วนต่างที่ขาดทุน| ÷ |ต้นทุนสินค้า|) x 100 = ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขาดทุน

 

ตัวอย่างเช่น : ซื้อหมวก มาในราคาต้นทุนใบละ 450 บาท แต่มีเพื่อนสนิทมาขอซื้อหมวกต่อไป ในราคา 300 บาท ขาดทุนไป 150 บาท  ต้องการหาว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ขาดทุนของสิรค้า ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์? จะสามารถทำได้โดย 

ขั้นตอนแรก หาส่วนต่างของทั้งสองจำนวนก่อนจากเครื่องคิดเลข

 • 150 ÷ 450 = 0.33

ขั้นตอนที่ 2 นำผลลัพธ์ที่ได้มาจาก ขั้นตอนแรก “คูณ” ด้วย 100

 • 0.33 x 100 = 33 %

ดังนั้น การที่ซื้อหมวกมาในราคาต้นทุนใบละ 450 บาท แต่ขายให้เพื่อนสนิทไป 300 บาท ทำให้ขาดทุนไป 150 บาท หรือ ถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับว่าเราขาดทุนไป 33% ของต้นทุนสินค้านั่นเอง

 

สรุป วิธีคิดเปอร์เซ็นต์กับสูตรคำนวณในแบบต่างๆ ที่เรานำข้อมูลความรู้มาแบ่งปันให้กัน ทุกคนที่ใช้เครื่องคิดเลขในการกดคิดคำนวณสามารถเข้าได้ง่ายและทำตามได้ทุกคน  เพียงทำตามวิธีการคำนวณที่ทางเรายกตัวอย่างมาให้แล้วได้ที่บทความนี้ การหาเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปอย่างแน่นอน

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top