previous arrow
next arrow
Slider

7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้

รวมรายการ ลดหย่อนภาษี ปี2566 ที่ควรรู้
รวมรายการ ลดหย่อนภาษี ปี2566 ที่ควรรู้
พฤศจิกายน 18, 2023
1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย
1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย
ธันวาคม 16, 2023

7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้

7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้

7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้

7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้

 

7s คือ หนึ่งในทฤษฎีการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจกำหนดเป้าหมาย กำหนดแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุผล และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในทฤษฎี ที่จะรวบรวมแนวทางการสร้างธุรกิจ ปัจจัยทั้ง7ประการ ไว้ด้วยกัน เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญ ที่นักธุรกิจทุกคน ควรรู้ไว้ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรดำเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ และช่วยให้ธุรกิจในปัจจุบันมีการเติบโตไปยังอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย สำหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากโลกของเรา และ เทคโนโลยีในทุกวันนี้หมุนไปไวมาก อย่าง ธุรกิจโลจิสติกส์การขนส่ง หรือ ธุรกิจคลังสินค้า โรงงานผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือ ธุรกิจรายย่อยต่างๆ อย่างร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น ทฤษฎี 7s จึงเป็นส่วนสำคัญมากที่จะเป็นตัวช่วยและแนวทางชี้แนะ กับนักธุรกิจทุกคน ในเรื่อง การเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร เพื่อปรับตัวให้ทันกับสภาพตลาด เศรษฐกิจ ของโลกอยู่ตลอดเวลา

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

7s McKinsey คือ อะไร?

7s McKinsey คือโมเดลการจัดการที่พัฒนาโดยบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company  ก่อตั้งขึ้นในปี 1926 โดย James O. McKinsey ในตอนแรก บริษัทมุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและวิศวกรรมเป็นหลัก และ ต่อมา McKinsey ได้ขยายบริการและฐานลูกค้า เริ่มนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการแก่อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการเงิน การผลิต การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยี  พร้อมแจกแจงขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (ไม่ใช่แค่อธิบายเหตุผลทั่วไป) เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้องค์กรประเมินและจัดองค์ประกอบสำคัญ 7 ประการเพื่อให้ธุรกิจบรรลุประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่ กลยุทธ์,โครงสร้างองค์กร,ระบบ,ทักษะ,พนักงาน,สไตล์ และค่านิยมร่วมกัน ด้วยการวิเคราะห์และประสานปัจจัยที่เชื่อมโยงถึงกันเหล่านี้ ธุรกิจจึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและบรรลุเป้าหมายได้

 

7s McKinsey Framework และ 7s Model คืออะไร และมีกี่ปัจจัย?

 

องค์กรจะก้าวหน้าได้โดยใช้หลักการและแนวทาง จากทฤษฎี 7 ประการ ของแนวคิด 7s McKinsey Framework โดยที่ให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • Strategy (กระบวนการกลยุทธ์)
  • Structure (โครงสร้างองค์ประกอบองค์กร)
  • Style (สไตล์การบริหาร)
  • System (ระบบการทำงาน)
  • Staff (บุคคลากร)
  • Skill (ทักษะพนักงาน)
  • Shared Value (ค่านิยมร่วมกัน)

 

ทฤษฎี 7s ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

7s mckinsey Strategy (กระบวนการกลยุทธ์) 

Strategy (กระบวนการกลยุทธ์) 

กลยุทธ์ หมายถึง แผนหรือแนวทางที่คิดมาอย่างดีที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น โดยทั่วไปกลยุทธ์จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาด การแข่งขัน ทรัพยากร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นแผนงานสำหรับการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและความพยายามเพื่อเพิ่มความสำเร็จสูงสุด

 

7s mckinsey Structure (โครงสร้างองค์ประกอบองค์กร)

Structure (โครงสร้างองค์ประกอบองค์กร)

โครงสร้าง หมายถึง การจัดระเบียบของส่วนประกอบต่างๆ ภายในระบบหรือเอนทิตี้ (Entity หรือ Entity type) โดยจัดให้มีกรอบการทำงานที่กำหนดว่า ตำแหน่งและบทบาทของพนักงานในองค์กร รวมถึงผู้บริหาร จะเกี่ยวข้องและทำงานร่วมกันทั้งหมด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหน้าที่เฉพาะในบริบทต่างๆในปัจจัย 7s McKinsey ไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ โครงสร้างสามารถอ้างอิงถึงการจัดการอำนาจสั่งการ องค์กร หรือแนวความคิดไอเดียใหม่ๆ ช่วยสร้างความสงบเรียบร้อย การเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลยุทธ์ และความมั่นคงภายในระบบได้เป็นอย่างดี

 

7s mckinsey Style (สไตล์การบริหาร)

Style (สไตล์การบริหาร)

สไตล์ หมายถึง ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมภายในธุรกิจ โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน รวมถึงบรรยากาศโดยรวมขององค์กร ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ แนวทางและลักษณะที่ผู้บริหารเป็นผู้นำและมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัทองค์กรของตนเอง โดยครอบคลุมถึงวิธีที่พวกเขาตัดสินใจ สื่อสาร มอบหมายงาน และจัดการกับข้อขัดแย้ง ผู้จัดการอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น เผด็จการ,ประชาธิปไตย,อิสระ ต่อพนักงาน หรือการเปลี่ยนแปลงและอื่นๆ อีกมากมาย การจัดการของผู้บริหารแต่ละสไตล์ จะมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และสไตล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรด้วย

 

7s mckinsey System (ระบบการทำงาน)

System (ระบบการทำงาน)

ระบบการทำงาน  หมายถึง องค์ประกอบหรือกระบวนการที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง โดยเกี่ยวข้องกับการประสานงาน การจัดองค์กร และการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ หรือ เรียกอีกอย่างว่าระบบสารสนเทศ เป็นเฟรมเวิร์ก (Framework) ของส่วนประกอบที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลภายในองค์กร โดยเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ขั้นตอน และข้อมูล ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรและอำนวยความสะดวกในกระบวนการวิเคราะห์ หลักของเหตุและผล ระบบจะช่วยในการจัดการข้อมูล ทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงระบบย่อยต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ เป้าหมายสูงสุดคือการปรับปรุงการดำเนินงานและเปิดใช้งานการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

7s mckinsey Staff (บุคลากร)

Staff (บุคลากร)

พนักงานหรือที่เรียกว่าบุคลากร หมายถึง บุคคลที่ถูกจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ 7s McKinsey Framework ยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่จ้างมาต้องมีทักษะที่สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ หรือ พนักงานต้องมีอัธยาศัยที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จะตรงกับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและค่านิยมร่วมกัน เพื่อดำเนินงานและความรับผิดชอบต่างๆ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญขององค์กรและมีบทบาทสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก พนักงานสามารถแบ่งออกเป็นแผนกหรือทีมต่างๆ ตามสาขาที่เชี่ยวชาญและบทบาทงาน มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานโดยรวม เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโต และ ก้าวสู่ความสำเร็จ และอยู่ในข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆของบริษัท เพื่อให้พนักงานทั้งคนเก่าและคนใหม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

 

7s mckinsey Skill (ทักษะพนักงาน)

Skill (ทักษะพนักงาน)

ทักษะ หมายถึง ความสามารถและความรู้เฉพาะที่พนักงานมีและใช้ปฎิบัติงานของตนภายในองค์กร ทักษะเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรและโครงสร้างกระบวนการทำงานต่างๆภายในบริษัท ทักษะที่มีความโดดเด่นของพนักงานที่องค์กรมักให้ความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง การออกแบบ / การผลิด / การขาย / และการขนส่ง เป็นต้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของทักษะของพนักงานที่องค์กรให้ความสำคัญ ทักษะเฉพาะที่ต้องการ จะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม เป้าหมาย และบทบาทงานของแต่ละองค์กรด้วย จะไปสอดคล้องกับ 7s McKinsey ปัจจัยบุคลากร ที่บริษัทต้องจ้างพนักงาน เพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

 

7s mckinsey Shared Value (ค่านิยมร่วมกัน)

Shared Value (ค่านิยมร่วมกัน)

ค่านิยมร่วมกัน หมายถึง คุณค่าที่ใช้ร่วมกันเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการและความท้าทายของสังคมด้วย เป็นมากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมแบบดั้งเดิมขององค์กรโดยการรวบรวม ปัจจัย 7s McKinsey ทั้งหมดเพื่อการพิจารณาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์หลักและการปฏิบัติการของบริษัท เป้าหมายของคุณค่าร่วมกันคือการสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งธุรกิจและสังคม นำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ด้วยการปรับผลประโยชน์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและทันต่อเทคโนโลยี และ การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก บริษัทต่างๆจึงสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างผลดีต่อองค์กรได้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

สรุป กรอบการทำงาน 7s Model หรือ 7s McKinsey เป็นแนวทางทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและช่วยให้ธุรกิจระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้อย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา และมุ้งเน้นในการช่วยยกระดับองค์กร ที่ใช้หลักทฤษฎีนี้ พัฒนาและเติบโตไปสู่อนาคตได้อย่างราบรื่น ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ อย่าลืมนำข้อมูลทฤษฎี 7s ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรของคุณกันด้วยนะ

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top