previous arrow
next arrow
Slider
วิธีป้องกันน้ำท่วมคลังสินค้า
6 วิธี ป้องกันน้ำท่วมคลังสินค้า
กันยายน 29, 2022
ประเภทของ คลังเก็บสินค้า โกดังให้เช่า
ประเภทคลังสินค้า
กุมภาพันธ์ 24, 2021

ความปลอดภัยของคลังสินค้าสำคัญอย่างไร

ความปลอดภัยโกดังให้เช่า

ความปลอดภัยโกดังให้เช่า

สารบัญ

 

 ความปลอดภัยของ คลังสินค้า สำคัญอย่างไร

“ความปลอดภัยของคลังสินค้า” หมายถึงชุดขั้นตอน นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผลิตภัณฑ์ภายในคลังสินค้า ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เช่น การจัดการอุปกรณ์และวัสดุอย่างเหมาะสม การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ การฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ความปลอดภัยของ คลังสินค้า ยังรวมถึงเรื่องมาตรการป้องกันความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้า เช่น เทคนิคการจัดเก็บและการจัดการที่เหมาะสม มาตรการรักษาความปลอดภัย และ ขั้นตอนความปลอดภัยจากอัคคีภัย รวมไปถึง ความปลอดภัยของพนักงานในคลังสินค้า

 

หลักการสำคัญของธุรกิจ คลังสินค้า โกดังเช่าเป็นอย่างไร

“คลังสินค้า” เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการจัดการ ธุรกิจโกดังเช่า แบบ ห่วงโซ่อุปทาน มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บและกระจายสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคปลายทาง สรุปความสำคัญของคลังสินค้า 4 หลักการ ได้ดังนี้

 

1. การจัดเก็บ: หน้าที่หลักของคลังสินค้าคือการจัดหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า คลังสินค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าจำนวนมากและรักษาความปลอดภัยจากความเสียหายหรือการโจรกรรมได้เป็นอย่างดี ให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเน่าเสียของสินค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสินค้าอย่างเป็นระบบภายในธุรกิจโกดังเช่า การติดฉลากอย่างถูกต้อง และรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นในที่เหมาะสม

 

2. การจัดการสินค้าคงคลัง: คือกระบวนการดูแลการไหลของสินค้าเข้ามา ภายใน และออกจากสินค้าคงคลังของบริษัททำให้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโกดังเช่า การติดตามระดับสินค้าคงคลัง และทุกครั้งควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ในขณะที่ทำการลดสินค้าคงคลังส่วนเกินให้เหลือน้อยที่สุด จะทำให้การจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจโกดังเช่าหลีกเลี่ยงสินค้าหมดสต็อก ลดต้นทุนการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการขายให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

 

3. การกระจายสินค้า: คลังสินค้าทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ โดยจะเป็นหัวใจหลักสำคัญสำหรับธุรกิจโกดังเช่าการรวมและ      คัดแยกผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะดำเนินการส่งไปยังปลายทางช่องทางต่างๆ เช่น การขายตรง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การกระจายสินค้าที่มี ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจช่วยในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายและสร้างรายได้ในระดับที่เพิ่มขึ้น

 

4. การประหยัดค่าใช้จ่าย คลังสินค้าช่วยให้ธุรกิจโกดังเช่าประหยัดเงินโดยการลดต้นทุนการขนส่งเพื่อ การจัดเก็บสินค้าให้ใกล้กับผู้บริโภคปลายทาง มากขึ้น ธุรกิจโกดังเช่าสามารถลดเวลาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างสมเหตุสมผลให้เหมาะสม ยังช่วยลดของเสีย เพิ่มผลกำไร หรือประหยัดเงินที่สามารถจัดสรรใหม่ให้กับความต้องการทางธุรกิจโกดังเช่าหรือส่วนอื่นๆได้อีกอีกด้วย

 

สรุป

คลังสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจโกดังเช่าในการจัดเก็บ จัดการ และกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขามีบทบาทสำคัญในระบบการจัดการ แบบห่วงโซ่อุปทาน และช่วยธุรกิจในการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

 

อันตรายและการควบคุมภายในคลังสินค้า

ต่อไปนี้คือ อันตรายด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า ที่พบบ่อยที่สุด 8 ประการ ตลอดจนคำแนะนำด้านความปลอดภัย และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยคุณระบุและควบคุมสิ่งเหล่านั้น

 

1. รถยก

รถยกเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในคลังสินค้าและห้องเก็บของ อย่างไรก็ตาม หากใช้งานไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน คนงานในบริเวณใกล้เคียง และทรัพย์สินได้ การใช้รถยกอย่างไม่ปลอดภัยถือเป็นอันตรายที่บ่อยที่สุด ในการดำเนินงานคลังสินค้า เคล็ดลับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานบางประการในคลังสินค้าที่ควรปฏิบัติตามในการใช้รถยก

สิ่งที่ควรระมัดระวังและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ควบคุมรถยกทุกคนมีความสามารถและผ่านการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนและประเมินผลเป็นประจำเมื่อสังเกตเห็นผู้ควบคุมยานพาหนะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย
 • ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์รถยกก่อนสตาร์ททุกวันเพื่อตรวจสอบการควบคุมและความเสียหายของอุปกรณ์

 

2.ท่าเรือ

อุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่พนักงานอาจประสบเมื่อทำงานในคลังสินค้าคือการถูกตรึงหรือทับระหว่างรถยกและแท่นขนถ่าย สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อรถยกวิ่งออกจากท่าและชนคน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับพนักงานคลังสินค้า

สิ่งที่ควรระมัดระวังและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

 • ผู้ควบคุมรถยกต้องระมัดระวังและขับช้าๆ บนแท่นวาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบแท่นชัดเจนและปลอดภัยเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีสัญญาณเตือนและกลไกต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้ท่าเทียบเรือ

 

3.สายพานลำเลียง

อุปกรณ์ลำเลียงเป็นที่นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม สายพานลำเลียงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดอุปกรณ์และการกระแทกกับวัตถุที่หล่นลงมา เพื่อความปลอดภัยในคลังสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องทำสิ่งต่อไปนี้

สิ่งที่ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี อุปกรณ์ป้องกัน ที่เหมาะสมระหว่างสายพานลำเลียงกับคนงานเพื่อป้องกันการพันกันของเสื้อผ้า ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเส้นผม
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการปิดแท็กเอาต์ ที่เหมาะสม ในระหว่างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายพานลำเลียง

 

4.การจัดเก็บวัสดุ

การวางซ้อนของโหลดและการจัดเก็บวัสดุบนชั้นวางที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการลื่นไถลและสะดุดโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียง

สิ่งที่ควรระมัดระวังและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

 • รักษาทางเดินและทางเดินให้โล่งและอยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้คนงานลื่น สะดุด หรือล้ม
 • ควรวางของให้เท่ากันและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ของที่หนักกว่าต้องวางซ้อนกันบนชั้นล่างหรือชั้นกลาง โปรดจำไว้เสมอว่าให้ลบการโหลดทีละรายการ

 

5.การยก / การจัดการด้วยตนเอง

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการบาดเจ็บทางร่างกายในคลังสินค้าและสถานที่จัดเก็บเกี่ยวข้องกับการยกและการจัดการด้วยมือที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำในท่าทางที่งุ่มง่าม เคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือออกแรงมากเกินไป ความปลอดภัยของคลังสินค้าระหว่างการยกหรือการจัดการด้วยตนเองสามารถทำได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

สิ่งที่ควรระมัดระวังและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

 • วางแผนล่วงหน้าและพิจารณาว่าความจำเป็นในการยกสามารถลดลงได้หรือไม่โดยใช้เทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมที่ดี
 • สังเกตท่าทางที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เมื่อบรรทุกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ หากสินค้าหนักเกินไป ให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน

 

6.สารเคมีอันตราย

เมื่อจัดการสารเคมีอันตรายในคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บของคุณ ควรใช้โปรแกรมการสื่อสารความเป็นอันตราย โปรแกรมการสื่อสารความเป็นอันตรายของคุณควรครอบคลุมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการระบุความเป็นอันตรายของสารเคมี การจัดการ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีที่เหมาะสม และการใช้ PPE (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ที่เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานและทีมผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดการและจัดเก็บสารเคมีอันตราย อย่าง เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในคลังสินค้า

 

7.สถานีชาร์จ

สถานีชาร์จในคลังสินค้าใช้เพื่อเติมเชื้อเพลิงหรือชาร์จอุปกรณ์ขับเคลื่อนทั้งหมดให้ทำงาน หน่วยอาจใช้พลังงานจากน้ำมันเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยของคลังสินค้า อาจเกิดไฟไหม้และการระเบิดได้

สิ่งที่ควรระมัดระวังและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

 • สถานีชาร์จควรอยู่ห่างจากเปลวไฟ ควรห้ามสูบบุหรี่ ควรมีถังดับเพลิงและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีในกรณีเกิดไฟไหม้
 • ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อกระจายก๊าซที่เป็นอันตราย ควรสวมชุด PPE ที่เหมาะสม ควรมีอ่างล้างตาและฝักบัว หากพนักงานสัมผัสกับกรดและสารเคมี

 

8.อุปกรณ์ที่ให้พลังงาน

ต้องนำโปรแกรม Lockout/Tagout (LOTO) มาใช้ในการดำเนินงานคลังสินค้าทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่มีพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดถูกปิดอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานติดระหว่างชิ้นส่วนกลไกหรือถูกไฟดูด พนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน LOTO และวิธีการใช้และนำอุปกรณ์ LOTO ออกหลังจากดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย

 

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน คลังสินค้า

ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ มีกฎความปลอดภัยเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามเนื่องจากอันตรายที่เฉพาะเจาะจงกับประเภทของงานที่ผู้คนทำ อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎความปลอดภัยของคลังสินค้าที่พนักงานในคลังสินค้าทุกแห่งควรปฏิบัติตาม ด้านล่างนี้คือคำแนะนำทั่วไปบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของคลังสินค้า โดยไม่คำนึงถึงธุรกิจโกดังให้เช่าหรืออุตสาหกรรม

 • เสริมสร้างการยศาสตร์ที่เหมาะสมตลอดเวลา พนักงานคลังสินค้าทำการยกของหนักเป็นจำนวนมาก และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับขั้นตอนการยกที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้อื่นและตนเอง โปรแกรมความปลอดภัยในคลังสินค้า ของคุณควรครอบคลุมการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน นอกเหนือจากการยกและการใช้งานโต๊ะยกที่เหมาะสมแล้ว เตือนพนักงานให้รักษาท่าทางที่เหมาะสมโดยทั่วไป หากพวกเขาต้องยกด้วยมือ ให้ฝึกพวกเขาด้วยเทคนิคที่เหมาะสมที่จะช่วยป้องกันหลังและหัวเข่าจากการบาดเจ็บ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอันตรายจากไฟไหม้ทั้งหมดลดลงและมีมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เหมาะสม หากคุณมีสถานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า คุณอาจมีสัญญาณเตือนอัคคีภัย ถังดับเพลิง และเครื่องฉีดน้ำที่จำเป็นทั้งหมดตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในพื้นที่ของคุณ แม้ว่าทั้งหมดนี้จะดีและดี แต่ก็ไม่สำคัญว่าคนในโกดังจะไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานที่เหมาะสม กำหนดการฝึกอบรมและการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ในกระบวนการความปลอดภัยจากอัคคีภัยและมีมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยทั้งหมดและทำงานได้ตามที่กำหนด
 • ลดอันตรายจากการตัดให้เหลือน้อยที่สุดและบังคับใช้การจัดการของมีคมอย่างปลอดภัย พนักงานในสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าจัดการงานบรรจุและแกะกล่องจำนวนมาก พวกเขาใช้สายรัดลูกฟูก โลหะ และพลาสติกจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และการพันพาเลทพลาสติก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาต้องใช้ PPE และมีดนิรภัยที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต มีดนิรภัยควรหดกลับโดยอัตโนมัติ จำกัดพื้นผิวการตัดที่เปิดเผย และไม่ต้องการความคมมากเกินไป คนงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการตัดที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในคลังสินค้าตลอดเวลา

 

Cr : SafetyCulture : https://safetyculture.com/topics/warehouse-safety/

 

หากสนใจเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel : 02-2394-5409
Line :@Bkkwarehouse

Top