previous arrow
next arrow
Slider

How many types of warehouses are there?

ระบบไฟฟ้า 1 กับ ระบบ ไฟฟ้า 3 เฟส มีกี่โวลต์ แตกต่างกันอย่างไร
What is the difference between 1 phase and 3 phase electrical systems
August 11, 2023
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยกเลิก ภาษีโรงเรือน สำหรับโรงงานและโกดังสินค้า เรื่องที่ผู้ประกอบต้องรู้
Land and Building Tax
August 18, 2023

How many types of warehouses are there?

โกดังสินค้า มีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

โกดังสินค้า มีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ที่เหมาะสมกับผู้ทำธุรกิจ

โกดังสินค้า มีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?

 

โกดังสินค้า หรือ คลังสินค้า เป็นอาคารหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่จำนวนมากสำหรับจัดเก็บสินค้า จัดระเบียบ และจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์วางบนแผ่นพาเลทหลายๆชั้น เพื่อความเรียบร้อยและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ในปริมาณจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ชาญเมือง หรือ บางโกดังสินค้าก็จะตั้งอยู่ติดกับท่าเรือ สนามบิน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าล็อตใหญ่ๆ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง นำเข้า ส่งออก ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการด้านขนส่ง ซึ่งในปัจจุบันมีโกดังสินค้าให้เช่าอยู่หลายทำเลพื้นที่ ที่มีคมนาคม การเดินทางเข้าออกสะดวก ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักธุรกิจและบริษัทโลจิสติกส์ต่างๆเพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่น คลังสินค้าได้รับการออกแบบให้จัดเก็บและตรวจเช็คสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักจะแบ่งแยกเป็นหลากหลายประเภทออกไปตามลักษณะของสินค้าแต่ละชนิด แล้วสงสัยกันหรือไม่ว่า คลังสินค้ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง มาอ่านบทความนี้ไปพร้อมๆกันได้เลย

 

 

โกดังสินค้า คลังสินค้า แต่ละประเภท มีอะไรบ้างสำหรับธุรกิจ

 

โกดังสินค้า คลังสินค้า แบบส่วนตัว (Private Warehouse)

 

1. โกดังสินค้า แบบส่วนตัว (Private Warehouse)

โกดังสินค้าประเภทนี้ เป็นสถานที่ของบริษัทหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของและดำเนินการกิจการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บสินค้าของตนเอง ไม่เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้ามาใช้งาน เพราะเป็น คลังสินค้าส่วนตัวใช้งานโดยเจ้าของหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการเท่านั้น คลังสินแบบค้าส่วนเป็นพื้นเฉพาะที่จัดเก็บสินค้า วัสดุ หรืออุปกรณ์ อื่นๆ ของผู้จัดจำหน่ายทั้งค้าส่งและค้าปลีกที่อยู่ใกล้กับร้านค้าพวกเขา ซึ่งอาจมีอยู่หลายแห่ง เนื่องจากเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ที่ใช้โกดังประเภทนี้จะมีสถานจัดจำหน่ายสินค้าอยู่มากกว่า 1 แห่งอย่างแน่ชัด  ทำให้เจ้าของสามารถควบคุมการจัดการสินค้าคงคลังและกระจายสินค้าได้อย่างอิสระ เพราะส่วนมากโกดังสินค้าประเภทนี้จะตั้งอยู่ติดกับส่วนที่ผลิตสินค้าในโรงงานโดยตรงของผู้ทำกิจการ เพื่อเป็นพื้นที่รองรับสินค้าก่อนกระจายไปในที่ต่างๆ

 

โกดังสินค้าแบบสาธารณะ (Public Warehouse)

 

2. โกดังสินค้า แบบสาธารณะ (Public Warehouse)

โกดังสินค้าประเภทนี้เป็นสถานที่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เปิดโอกาสให้กับผู้คนที่เริ่มทำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต่างๆ ภายในประเทศ ที่กำลังประสบปัญหาพื้นที่จัดเก็บสินค้ากิจการของตนเองไม่เพียงพอ และต้องการหาพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น จัดว่าเป็นโกดังสินค้าทางเลือกที่เหมาะสำหรับหลายๆคน เพราะโกดังแบบสาธารณะเป็นการสนับสนุนจากรัฐที่เปิดโอกาสให้กับเหล่า นักธุรกิจทั้งใหม่และดั้งเดิม ได้เข้ามาใช้สอยพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วัตถุประสงค์ให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าแก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไปโดยเปิดเป็น โกดังให้เช่า เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งหลายบริษัทสามารถจัดเก็บสินค้าและสินค้าของตนได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายที่มากในการสร้างคลังสินค้าของตนเอง

 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

 

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

โกดังสินค้าประเภทนี้เป็นสถานที่ปลอดภัยของสินค้าจะตั้งอยู่ตามท่าเรือหรือสนามบิน เป็นด่านตรวจสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลซึ่งสามารถจัดเก็บสินค้านำเข้าทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมและดูแลของเจ้าหน้าที่ศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บนมักใช้สำหรับจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการตรวจสอบอนุมัติการปล่อยของจากทางเจ้าหน้าศุลกากรหรือสำหรับสินค้าที่รอการดำเนินการชำระภาษีตามใบกํากับภาษี (Tax Invoice) ของสินค้านำเข้านั้นๆจากเจ้าของพัสดุให้เรียบร้อยเสียก่อน เจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถดำเนินการเรื่องออกเอกสารใบขนส่งไปยังสถานที่ต่อไปได้

 

โกดังสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

 

4. ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

โกดังสินค้าประเภทนี้ จะเป็นมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าคลังสินค้าปกติทั่วไป เป็นสถานที่ของบริษัทต่างๆไว้ใช้ในการจัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง หรือส่งตรงถึงลูกค้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับสินค้า คัดแยก และจัดส่งไปยังปลายทางที่ต้องการ ศูนย์กระจายสินค้าจะตั้งอยู่ในทำเลติดริมถนนสายหลัก การเดินทางคมนาคม ทั้งขาเข้า-ขาออก ใกล้ทางด่วน ท่าเรือ และ สนามบิน ซึ่งสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อให้ไปถึงมือของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด 

 

โกดังสินค้า คลังสินค้า ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (Climate-controlled Warehouse)

 

5. โกดังสินค้า ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (Climate-controlled Warehouse)

โกดังสินค้าประเภทนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรักษาสภาวะอุณหภูมิเฉพาะสำหรับสินค้าที่จัดเก็บ คลังสินค้าประเภทนี้จะมีการติดตั้งระบบทำความเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้อง ให้อยู่ในช่วงกำหนด โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 13°C ถึง  24°C เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่จัดเก็บ และช่วยป้องกันการเน่าเสีย การย่อยสลาย และความเสียหายที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม เช่น อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งที่เน่าเสียได้ง่าย , ยา หรือ งานศิลปะ เป็นต้น 

 

โกดังสินค้า คลังสินค้า แบบบริหารจัดการ (Fulfillment Center)

 

6. คลังสินค้าแบบบริหารจัดการ (Fulfillment Center)

คลังสินค้า ประเภทนี้เป็นสถานที่ของบริษัททำการจัดเก็บสินค้าและดำเนินกระบวนการการจัดส่งสินค้าต่างๆให้กับลูกค้า โดยทั่วไปแล้วคลังสินค้าแบบบริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) และบริษัทที่มีการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีการเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในกระบวนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านั้น มีหน้าที่หลักคือการรับสินค้าเข้าคลัง จัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ รวมถึงการจัดการสินค้าในคลังให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยการจัดเก็บเป็นชั้นหรือโซนต่างๆสำหรับสินค้าที่แตกต่างกัน และมี ระบบสแกนบาร์โค้ด หรือ อุปกรณ์คัดแยกอัตโนมัติ ในการจัดเก็บที่ช่วยให้การค้นหาสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำต่อการตรวจเช็ค นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการเตรียมการจัดส่ง (Packing) การเลือกสินค้า (Picking) และการจัดส่งสินค้า (Shipping) ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของการจัดส่งในช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น

 

การสร้าง โกดัง คลังสินค้า ส่วนตัว จำเป็นต้องใช้เงินทุนในจำนวนที่สูงมากรวมถึงการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอีกยังไม่รวมปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ และอาจจะทำให้คุณมีเงินไปลงทุนกับธุรกิจได้แบบไม่เต็มที่อีกด้วย  ทำให้ในปัจจุบันหลายบริษัทเลือกที่จะเช่าโกดังสินค้ามากกว่าการเลือกที่สร้างขึ้นมาเอง แล้วโกดัง คลังสินค้าให้เช่า ดีกว่าโกดังสร้างเองอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ  8 ข้อได้เปรียบในการเช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า ดีกว่าการสร้างโกดังเองอย่างไร <<คลิ๊กอ่าน

แนะนำ โกดังสินค้า ให้เช่า ในราคาถูก (รวมภาษีแล้ว)

BKK WAREHOUSE

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่า โกดังสินค้า กับ  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้องเช่าโกดังเก็บของ กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

โกดังให้เช่า ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

โกดังให้เช่า บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

โกดังให้เช่า กม 22 มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

โกดังให้เช่า บางนา กม 22 ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

โกดังให้เช่าสำโรง เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

คลังสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

โกดังให้เช่า มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

เลือกอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ” โกดังสินค้า ” 

Top