previous arrow
next arrow
Slider

gmp คืออะไร มาตรฐาน GHP สิ่งที่โรงงานต้องรู้

รู้จักกับ พรบ โรงงาน ฉบับใหม่ ที่ควรรู้
รู้จักกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ที่ควรรู้
พฤศจิกายน 8, 2023
รวมรายการ ลดหย่อนภาษี ปี2566 ที่ควรรู้
รวมรายการ ลดหย่อนภาษี ปี2566 ที่ควรรู้
พฤศจิกายน 18, 2023

gmp คืออะไร มาตรฐาน GHP สิ่งที่โรงงานต้องรู้

gmp คืออะไร มาตรฐาน GHP สิ่งที่โรงงานต้องรู้

gmp คืออะไร มาตรฐาน GHP สิ่งที่โรงงานต้องรู้

gmp คืออะไร มาตรฐาน GHP สิ่งที่โรงงานต้องรู้

gmp คืออะไร “GMP” ย่อมาจาก “Good Manufacturing Practice” หรือ “กฎระเบียบการผลิตที่ดี” ก่อนที่เจ้าของกิจการโรงงานต่างๆภายในประเทศ จะเริ่มดำเนินการหรือเปิดตัวธุรกิจ สิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยคือต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ และมาตรฐานหลายข้อในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติ ที่จะเป็นหนทางไปสู่ การรังสรรค์ระบบในองค์กร และ  การดำเนินการนำผลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการตามหลักมาตรฐานสากล ที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก GMP เป็นผลการันตีได้เลยว่าโรงงานของคุณหรือโรงงงานอื่นๆ นั้น มีความปลอดภัย และ มีคุณภาพที่ดี หรือไม่ และ เหมาะสมมั้ยที่สำหรับจะส่งออกไปจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในที่ต่างๆ  ในบทความนี้จะมาบอกข้อมูลกับทุกคนว่า มาตรฐาน gmp มีความสำคัญอย่างไรต่อการนำไปใช้เป็นหลักแนวทางในการดำเนินธุรกิจในโรงงานของคุณ มาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันได้เลย 

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

gmp คืออะไร

GMP ย่อมาจาก (Good Manufacturing Practice) หรือ “หลักเกณฑ์กฎระเบียบการผลิตที่ดี” เป็นระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตและควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การผลิตทาง อาหาร, เครื่องสำอางค์, และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายครอบคลุมทุกด้านของการผลิตตั้งแต่วัสดุเริ่มต้น สถานที่ และอุปกรณ์ ไปจนถึงการฝึกอบรมและสุขอนามัยส่วนบุคคลของพนักงาน ขั้นตอนการเขียนโดยละเอียดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแต่ละกระบวนการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะต้องมีระบบในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต – ทุกครั้งที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์

 

ประเภท gmp มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน หลักมาตรฐาน gmp มี 2 ประเภท ดังนี้

 • GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน ที่ใช้ปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท และผลิตภัณฑ์ทั่วไป
 • GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมักจะเน้นไปที่ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่นยา, น้ำดื่ม, เครื่องสำอางค์, หรือเครื่องแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

หลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป

 

หลักเกณฑ์ GMP ครอบคลุมอะไรบ้าง?

GMP จะตรวจสอบและครอบคลุมทุกอย่างของกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลเสียกับผลิตภัณฑ์ เช่น การปนเปื้อน การปลอมแปลง ของตัวผลิตภัณฑ์ และการติดฉลากไม่ถูกต้อง ที่มีผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง GMP ซึ่งรวมถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย เริ่มตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร โรงงาน ที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการผลิต ควบคุมการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ จะเริ่มนับตั้งแต่มีแผนเริ่มต้นกระบวนการผลิต และ ครอบคลุมระบบการผลิตวัตถุดิบ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บผลิตภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง วิธีการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค การตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกระบวนการ รวมถึงระบบบันทึกข้อมูล ระบบจัดกาสุขาภิบาลและสุขอนามัย เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยที่ดี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพสินค้าขององค์กรเมื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์ และ ข้อดีของมาตรฐาน GMP 

ซึ่งวัตถุประสงค์มาตรฐาน gmp หลักๆเแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการ คำนึงถึงมาตรการป้องกันผลิตภัณฑ์ของตนเอง จากสิ่งปนเปื้อนอันตรายต่างๆทั้งใน ด้านเคมี ด้านจุลินทรีย์ และ ด้านกายภาพของคนงานในโรงงาน ที่อาจจะติดมาในผลิตภัณฑ์ก็เป็นได้ ซึ่งที่พบได้ส่วนใหญ่ จะมาจากสิ่งแวดล้อม โครงสร้างแวดล้อมในอาคาร ที่มีฝุ่นเยอะ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ที่เก่า พวกคราบสนิมและน้ำมันเครื่องจากเครื่องจักร เนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงการจัดการในด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และ ทั้งในด้านความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่วน GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่ประเด็นการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ โดยขยายรายละเอียดในการควบคุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อดีของมาตรฐาน GMP

 1. ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีคุณภาพที่ดี เหมาะสำหรับการบริโภค
 2. เป็นแนวทางระบบการจัดการคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จากการผลิตได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่ปลอดภัย
 3. ลดโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะไม่ได้มาตรฐานช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดและความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 4. สร้างความสะดวกในหลายด้านของกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
 5. ช่วยสร้างทัศนคติที่สำคัญในอุตสาหกรรมผลิต ทั้งในระดับบุคลากรและองค์กร ในทางที่ดี
 6. สร้างระบบมาตรฐานที่ง่ายและสะดวกในการติดตามข้อมูล
 7. สามารถช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการดูแลได้ในหลายๆด้าน การจัดการ และการประเมินงานภายในโรงงาน
 8.  มีบทบาทสำคัญในการป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขจัดปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน
 9. ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพอาหารในระยะยาวตามกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการผลิตและคุณภาพในทุกระดับของกระบวนการ
 10. ช่วยให้ผู้ประกอบการมีระบบควบคุมที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ รักษามาตรฐานความสะอาด และสุขลักษณะของโรงงานอย่างถูกต้อง

 

ความสำคัญ GMP ที่มีผลต่อโรงงาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตเป็นระบบสำคัญที่โรงงานผลิตทุกแห่งควรนำไปใช้ ช่วยให้มั่นใจในการออกแบบ การตรวจสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ช่วยรับประกันเอกลักษณ์ ความแข็งแกร่ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจ อย่างแน่นอน GMP คือ มาตรฐานและระบบ ประกันคุณภาพ  โดยทั่วโลกให้การรับรองว่าว่าเป็นข้อกำหนดมาตรฐานที่ดีสำหรับคลอบคลุมการผลิตในทุกๆด้านที่มีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้โรงงานที่ใช้ข้อกำหนด มีความ ปลอดภัยที่ดี และ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค GMP จึงเป็นหนึ่งในมาตรฐานหลักสากลที่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ รวมทั้งผู้บริโภคและกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ต่างให้การยอมรับ ดังนั้นเพื่อส่งผลในทางที่ดีผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ Gmp ได้ทุกประการ จะทำให้สามารถผลิต สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของผู้ดำเนินกิจการโรงงานจะนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามหลักสากลและจะได้เปรียบในการแข่งขันในด้านผลผลิตที่ดีมากกว่า โรงงานอื่นๆที่ผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันอีกด้วย

 

ปัจจุบัน GMP เปลี่ยนเป็น GHP

ปัจจุบัน GMP เปลี่ยนเป็น GHP

GMP (Good Manufacturing Practice) ได้ถูกเปลี่ยนเป็น GHP (Good Hygiene Practice) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิตและความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารและยา การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและยา การใช้ GHP ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  องค์การอนามัยโลก จึงตั้งคณะกรรมการ Codex ขึ้นมา

แล้วเนื่องจาก Codex ได้มีประกาศออกมาแล้วว่าเมื่อ GHP ได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการไม่ว่าจะวันที่เท่าไรก็ตาม จะเริ่มมีผลบังคับให้ผู้ประกอบการทุกโรงงาน ปฏิบัติตามกฏข้อระเบียบทันที จะไม่มีระยะเวลาในการปรับระบบ ผู้ตรวจประเมินที่จะเข้าตรวจติดตามครั้งถัดไปจะทำการตรวจตามมาตรฐาน GHP กับโรงงานนั้นๆทันที เนื่องจากได้ทำการประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว

โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อมาตรฐานจากเดิม คือ Good Manufacturing Practice (GMP) เปลี่ยนเป็น Genral Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHP)
 2. เปลี่ยนแปลงการเขียนข้อกำหนดในลักษณะที่ใหม่ขึ้น
 3. เพิ่มการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารสัมผัส (Allergens) ซึ่งเป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ในบางคน
 4.  การกำหนดรูปแบบฟอร์มเอกสาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนและดำเนินการในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและยาได้
 5. การเพิ่มการพิสูจน์ยืนยันสำหรับบางมาตรการควบคุมที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ามาตรการเหล่านั้นได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและยา

 

มาตรฐาน GMP กับการเช่าโรงงานหรือเช่าคลังสินค้า

สำหรับท่านผู้ประกอบการท่านใด กำลังมองหาบริการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังสินค้า ที่มีหลักมาตรฐานสากล GMP ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลย โดยต้องพิจารณาตั้งแต่เรื่องพื้นที่ทำเลที่ตั้งของโรงงาน โกดังให้เช่า สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เวลาที่คุณต้องการใช้บริการขนส่งเข้าออกในกิจการของคุณ โครงสร้างของตัวอาคาร การวางแผนผังหน้าที่งานในแต่ละส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของได้อย่างตรงตามมาตรฐาน และสามารถจัดเก็บสินค้าและการขนส่งไปยังลูกค้าหรือถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอย่างปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพที่ดีที่สุด GMP จึงเป็นมาตรฐานสำคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาก่อนการเช่าโรงงานให้เช่า รวมทั้งเช่าคลังสินค้าและโกดังให้เช่า เพราะเป็นมาตรฐานในระดับสากลและเป็นระบบที่สามารถประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ โรงงานให้เช่า และคลังสินค้าให้เช่าจึงควรสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP เพื่อเป็นเครื่องการันตีคุณภาพสินค้า

เช่าโกดังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE

ในราคาถูก (รวมภาษีแล้ว)

ขอแนะนำ โครงการ bkkwarehouse ที่พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมยินดีนำเสนอบริการให้เช่าโรงงานและให้เช่าโกดังสินค้าคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐาน GMP ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดต้นทุนในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้อง เช่าโกดังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

 มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

Top