previous arrow
next arrow
Slider

boi คืออะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง

4 มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องรู้
4 มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องรู้
ตุลาคม 7, 2023

boi คืออะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง

boi คืออะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง

boi คืออะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง

boi คือ อะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง

boi คือ อะไร ทำหน้าที่อะไรสงสัยกันใช่มั้ย? บีโอไอ เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ บนโลก โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966) หรือกว่า 57 ปีมาแล้ว  และมีบทบาทที่หลากหลายในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเข้าใจความสำคัญและบทบาทของ BOI เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศไทยและอื่น ๆ ในโลกที่อยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ BOI ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการลงทุน

ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและวิเคราะห์บทบาทของ BOI ในการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการการลงทุนที่ BOI สนับสนุน และประโยชน์ที่นักลงทุนสามารถรับรายได้จากการลงทุนในประเทศไทย มาเริ่มอ่านข้อมูลไปพร้อมๆกันได้เลย

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

boi คือ อะไร ?

boi คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท) หรือ ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Board of Investment เป็น หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น หน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน โดยการให้สิทธิพิเศษและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักลงทุนที่ลงทุนในกิจการบนภูมิภาคนั้นๆภายใต้กฎหมาย นักลงทุนจะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นไปได้ในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ  หน้าที่หลักของ BOI คือ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และสร้างงานที่ดีในชุมชน ภายในประเทศ

 

ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง

กิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุน มี 8 ประเภท ดังนี้

 

 1. อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร : ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกพืชทางการเกษตร, การปฏิบัติงานทางการเกษตร เป็นต้น
 2. เหมืองแร่, เซรามิกส์ และโลหะขั้นต้น : ประกอบด้วยกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสกัดแร่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสกัดแร่เหลือง, การผลิตเศษซากโลหะ เป็นต้น
 3. อุตสาหกรรมเบา : ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก เช่น การผลิตเครื่องประดับ, เสื้อผ้า, รองเท้า, และของเล่น  เป็นต้น
 4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ: ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 5. อุตสาหกรรมเครื่องกลและยานยนต์ : ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตเครื่องกลและยานยนต์ เช่น การผลิตเครื่องจักรกล, การผลิตรถยนต์ เป็นต้น
 6. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตเครื่องปรับอากาศ, การผลิตเครื่องเล่นเกม เป็นต้น
 7. อุตสาหกรรมพัสดุและการบรรจุหีบห่อ : ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อ เช่น การผลิตกล่องพัสดุ, การผลิตหีบห่อที่ใช้ในการขนส่ง เป็นต้น
 8. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ: ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสุขภาพ เช่น การผลิตอุปกรณ์การแพทย์, การผลิตยา เป็นต้น

 

BOI มอบสิทธิพิเศษและส่วนลดภาษีต่าง ๆ ให้กับกิจการที่เข้าข่ายการส่งเสริมในแต่ละประเภทเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยและสร้างโอกาสงานให้กับประชาชนในประเทศ เงื่อนไขและสิทธิพิเศษในการลงทุนในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยที่ข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ประเทศไทยกำหนดในแต่ละช่วงเวลาได้รับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

 

boi มีขั้นตอนการทำอย่างไร แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม ?

โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้น การยื่นขอ บีโอไอ 

 • ผู้ที่จะขอยื่นจะต้องเป็นนักลงทุน สัญชาติไทย หรือ เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติ หากมีความสนใจขยายกิจการ หรือ สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่
 • ควรมีเงินลงทุนอย่างนั้น ขั้นต่ำ 5 แสนบาท หรือ 1ล้านบาท สำหรับ เจ้าของธุรกิจ SMEs (ยังไม่รวมทุนหมุนเวียนและที่ดิน)
 • ต้องอยู่ภายใต้การผลิต หรือมีบริการธุรกิจที่มากกว่า 300 ประเภทขึ้นไป ที่บีโอไอให้การส่งเสริม โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้งาน

 

การทำ BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่นักลงทุนต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

 

ศึกษารายละเอียด boi

1) ศึกษารายละเอียด : สำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ต้องการที่จะศึกษารายละเอียดเบื้องต้น สามารถได้ตาม 2 ช่องทาง

 • ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไบไออีส่วนกลาง ภูมิภาค หรือสำนักงานต่างประเทศ
 • www.boi.go.th

 

ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน boi

 

2) ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน : นักลงทุนต้องยื่นคำขอเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและสวัสดิการจาก BOI โดยระบุรายละเอียดของโครงการลงทุน รวมถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลทางธุรกิจ ยื่นคำขอ ออนไลน์ เท่านั้น !! ผ่านระบบ e-Investment Promotion ทาง www.boi.go.th คลิ๊กที่ลิงค์นี้ได้เลย >> https://boi-investment.boi.go.th/public/

ยกเว้น คำขอต่อไปนี้ยังสามารถยื่นในรูปแบบเอกสารได้

 • การขอรับส่งเสริมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การขอรับส่งเสริมเพื่อรับโอนกิจการ
 • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 

ดำเนินงานชี้แจงโครงการ boi

3) ดำเนินงานชี้แจงโครงการ : นักลงทุนสามารถเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนของพวกเขาในประเทศไทยตามแผนที่รวบรวมไว้ในโครงการ โดยที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ จะต้องนัดหมายเจ้าหน้าที่ บีโอไอ ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใน 10 วันที่จะทำการดำเนินงาน เพื่อชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบนับตั้งแต่ยื่นคำขอไป

 

เริ่มวิเคราะห์โครงการ boi

4) เริ่มวิเคราะห์โครงการ : เจ้าหน้าที่บีโอไอ จะต้องดำเนินวิเคราะห์โครงการ โดยใช้ระยะเวลา พิจารณาตามขนาด ที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจลงทุน

 • เงินลงทุน อัตราไม่เกิน 200 ล้านบาท จะพิจารณา ภายใน 40 วัน (นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารครบถ้วน)
 • เงินลงทุน อัตราไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จะพิจารณา ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารครบถ้วน)
 • เงินลงทุน อัตราไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จะพิจารณา ภายใน 90 วัน (นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารครบถ้วน)

 

การพิจารณาและการตรวจสอบ boi

5) การพิจารณาและการตรวจสอบ : เจ้าหน้าที่ BOI จะพิจารณาและตรวจสอบคำขอที่ถูกยื่นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและคุณค่าของโครงการ แล้วจะแจ้งการพิจารณาให้ นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทราบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรองรายงานประชุม

 

ตอบรับมติส่งเสริมการลงทุน boi

6) ตอบรับมติส่งเสริมการลงทุน : ผู้ที่ตองการจะขอรับ การส่งเสริมการลงทุน ตอบรับการส่งเสริมภายใน 1 เดือน จะนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติได้ 2 ช่องทาง

 • ทำการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Investment Promotion ทาง www.boi.go.th
 • ยื่นแบบตอบรับมติการส่งเสริมการลงทุน (แบบฟอร์ม F GA CT 07)

 

การยื่นขอบัตรส่งเสริม boi

7) การยื่นขอบัตรส่งเสริม : ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ยื่นขอรับบัตรส่งเสริม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ในระยะเวลา ภายใน 6 เดือน ได้ ทั้ง 2 ช่องทาง

 • ทำการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Investment Promotion ทาง www.boi.go.th
 • กรอกข้อมูลแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม (แบบฟอร์ม F GA CT 08) พร้อมทำการการยื่นเิกสารที่เตรียมไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการออกบัตรส่งเสริม

 

ดำเนินการออกบัตรส่งเสริม boi

8) ดำเนินการออกบัตรส่งเสริม : เจ้าหน้าที่ boi จะดำเนิการออกบัตรส่งเสริมให้กับ เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มขอรับบัตรส่งเสริมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

 

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนข้างต้นหลักๆในกระบวนการทำ BOI แต่อาจจะมีขั้นตอนย่อยเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของโครงการที่นักลงทุนทำในประเทศไทย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นักลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 • ได้รับการละเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาสูงสุด 13 ปี (จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกิจการแต่ละประเภท
 • ได้รับการ ลดหย่อนภาษี เงินได้ 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี (จะได้สิทธิตรงนี้ในเฉพาะเขตการลงทุน)
 • ได้รับการละเว้นการจ่ายอากรขาเข้าเครื่องจักรกล 
 • ได้รับการละเว้นการจ่ายอากรขาเข้าผลผลิตวัตถุดิบเพื่อการส่งออกไปนอกประเทศ
 • ได้รับการละเว้นการจ่ายอากรขาเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่นำเข้ามาเพื่อใช้พัฒนาและการวิจัยงาน

 

สิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี

 • ได้รับอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ 100% (แต่มีข้อยยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
 • ได้รับอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ได้รับอนุญาตให้ช่างผู้ที่มีฝีมือ หรือ ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน ภายในประเทศได้

 

สรุป นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่คิดอยากนำบริษัทเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ถ้ามีการเตรียมเอกสารให้รอบคอบและยื่นขอบัตรส่งเสริมตามขั้นตอนที่ทางเราได้ให้ข้อมูลไว้ในบทความนี้บอกได้เลยว่า การยื่นขอบัตรส่งเสริมจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป และจะส่งผลดีต่อกับธุรกิจของคุณอีกด้วยถ้ามีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์บริษัทของคุณก็จะโอกาสสูงมากกว่าบริษัทอื่นๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสนับสนุนจาก Boi ไวกว่าอย่างแน่นอน แถมยังช่วยส่งผลให้ธุรกิจโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, ทรัพยากรธรรมชาติ, แรงงานที่มีความชำนาญ และอีกทั้งยังได้ รับการละเว้นภาษี, อัตราภาษีที่ลดลง, และการละเว้นอากรศุลกากรสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การขอรับการสนับสนุนจาก บีโอไอ จะช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายซึ่งดีต่อธุรกิจของเราเป็นอย่างมากในการดำเนินกิจการในระยะเริ่มต้นไปจนถึงในระยะยาว

แนะนำคลังสินค้าให้เช่าราคาถูก (รวมภาษีแล้ว) กับ bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top