previous arrow
next arrow
Slider

1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย

7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้
7s คือ เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ เส้นทางไปสู่จุดหมาย ที่ธุรกิจควรรู้
ธันวาคม 13, 2023

1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย

1 ไร่ มีกี่ตารางวา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย

1 ไร่ มี กี่ ตาราง วา และ 1 ไร่ มี กี่ ตาราง เมตร ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย

1 ไร่ มี กี่ ตาราง วา ทำความเข้าใจกับ หน่วยวัดที่ดิน แบบง่าย

1 ไร่ มี กี่ ตาราง วา เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ว่าจะวัดที่ดินของตนเองอย่างไรให้ตัวเลขพื้นที่ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้อง ก่อนจะไปดูสูตรการคำนวณพื้นที่ดินในประเทศไทย เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อน โดยทั่วไปการวัดที่ดินจะใช้หน่วยหลัก 3 หน่วย ได้แก่ ไร่ , งาน และ ตารางวา หน่วยวัดที่ดินมักใช้เพื่อกำหนดขนาดของที่ดินหรือทรัพย์สิน บทความนี้เราจะนำข้อมูลที่ทุกคนก็สามารเข้าใจได้ง่ายๆ ว่า 1 ไร่ มีกี่ตารางวา และ 1 วา มีกี่ตารางเมตร นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นหน่วยเล็กๆได้อีก  มาอ่านข้อมูลไปพร้อมๆกันได้เลย 

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ในประเทศไทย หน่วยวัดที่ดินที่ใช้กันมากที่สุด 

หน่วยเหล่านี้มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดทางการเกษตรและที่ดินในประเทศไทย

  • 1 ไร่ เท่ากับ 4 งาน
  • 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา
  • 1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
  • 1 ไร่ เท่ากับ 100 ตารางวา
  • 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางเมตร
  • 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร (2 เมตร x 2 เมตร = 4 ตารางเมตร)
  • 1 วา เท่ากับ 2 เมตร

ในประเทศไทย หน่วยวัดที่ดินที่ใช้กันทั่วไปคือ “ตารางวา” จะเขียนเป็นตัวเลข 3 หลัก โดยเริ่มจากหน่วยที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ท้ายสุดแล้วเลื่อนไปยังหน่วยที่เล็กที่สุด ดังนั้น ในการเขียนการวัดที่ดิน โดยทั่วไปคุณจะเริ่มต้นด้วย มีหน่วยเป็น “จำนวนไร่” ตามด้วย “จำนวนงาน” และสุดท้ายคือจำนวน “ตารางวา”

เช่น หากคุณมีขนาดที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จะเขียนเป็น “2-3-50” (ไร่-งาน-ตารางวา)

 

หน่วยการวัดที่ใช้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของไทย เช่น ไร่ งาน และตารางวา มีต้นกำเนิดมาจากแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรแบบดั้งเดิมของไทย มาจากการที่ ราคาประเมินที่ดินที่ออกโดยกรมธนารักษ์ จะแสดงราคาประเมินที่ดิน หน่วยจะเป็น (บาท ต่อ ตารางวา) ไร่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของงานและอุตสาหกรรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในภาคเกษตรกรรม จำนวนงานในพื้นที่ 1 ไร่อาจรวมถึงงานปลูก การเก็บเกี่ยว และการบำรุงรักษาซึ่งอาจต้องใช้คนงานหลายคน อย่างไรก็ตาม หากหมายถึงจำนวนงานที่สามารถสร้างได้ในพื้นที่ 1 ไร่ ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเฉพาะที่พิจารณาด้วย

 

ภาพเปรียบเทียบ หน่วยวัดที่ดินของไทยทั้ง 3 แบบ (ทั้งภาพคือพื้นที่ 1 ไร่) แล้ว 1 ไร่ มี กี่ ตาราง วา

 

รู้หรือไม่ ไร่ คืออะไร? 1 ไร่มีกี่ตารางวา

“ไร่” เป็นหน่วยวัดที่ดินที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย มักใช้เพื่อวัดที่ดินหรือแปลงเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย คำว่า “ไร่” ยังใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และกัมพูชา ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน ซึ่งจะได้เป็นหน่วยวัดพื้นที่ดินเป็นแบบอื่นๆได้ดังนี้

  • 1 ไร่เท่ากับ 400 ตารางวา
  • 1 ไร่เท่ากับ 4 งาน
  • 1 ไร่เท่ากับ 1600 ตารางเมตร

 

รู้หรือไม่ ไร่ คืออะไร? 1 ไร่ มี กี่ ตาราง วา และ 1 ไร่ มี กี่ ตาราง เมตร

 

1 ไร่ มีกี่ตารางวา

1 ไร่ จะเท่ากับ 400 ตารางวา หากต้องการแปลงที่ดิน 1 ไร่เป็นตารางวา คุณสามารถใช้สูตร

( สูตร : ตารางวา = ไร่ คูณ 400)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ไร่) การแปลงจะเป็น : ตารางวา = X คูณ 400

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 2 ไร่ การแปลงจะเป็น : ขนาดพื้นที่ตารางวา = 2 ไร่ x 400 = 800 ตารางวา

ดังนั้น ที่ดิน 2 ไร่ เท่ากับ 800  ตารางวา

 

ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงหน่วย จากตารางวา เป็นไร่ คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : ไร่ = ตารางวา ÷ 400)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ตารางวา) การแปลงจะเป็น : ไร่ = X หาร 400

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน  800 ตารางวา การแปลงจะเป็น : จำนวนไร่ = 800 ตารางวา ÷ 400 = 2 ไร่

ดังนั้น ที่ดิน 800 ตารางวา เท่ากับ 2 ไร่

 

1 ไร่ มีกี่งาน

1 ไร่ จะเท่ากับ 4 งาน หากต้องการแปลงหน่วย ที่ดิน  1 ไร่ เป็น งาน คุณสามารถใช้สูตร

(สูตร : งาน = ไร่ คูณ 4)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ไร่) การแปลงจะเป็น : งาน = X คูณ 4

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 2 ไร่ การแปลงจะเป็น : จำนวนงาน = 2 ไร่ x 4 = 8 งาน

ดังนั้น ที่ดิน 2 ไร่ เท่ากับ 8 งาน

 

ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงหน่วย จากงาน เป็นไร่ คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : ไร่ = งาน ÷ 4)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X งาน) การแปลงจะเป็น : ไร่ = X หาร 4

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 8 งาน การแปลงจะเป็น : จำนวนไร่ = 8 งาน ÷  4 = 2 ไร่

ดังนั้น ที่ดิน 2 ไร่ เท่ากับ 8 งาน

 

1 ไร่ มี กี่ ตาราง เมตร

1 ไร่ จะเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร หากต้องการแปลงหน่วย ที่ดิน  1 ไร่ เป็น ตารางเมตร คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : ตารางเมตร = ไร่ คูณ 1,600)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ไร่) การแปลงจะเป็น : ตารางเมตร = X คูณ 1,600

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 2 ไร่ การแปลงจะเป็น : ขนาดพื้นที่ตารางเมตร = 2ไร่ x 1,600 = 3,200 ตารางเมตร

ดังนั้น ที่ดิน 2 ไร่ เท่ากับ 3,200 ตารางเมตร

 

ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงหน่วย จาก ตารางเมตร เป็น ไร่ คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : ไร่ = ตารางเมตร ÷ 1,600)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ตารางเมตร) การแปลงจะเป็น : ไร่ = X หาร 1,600

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 3,200 ตารางเมตร การแปลงจะเป็น : จำนวนไร่ = 3,200 ÷ 1,600 = 2 ไร่

ดังนั้น ที่ดิน 3,200 ตารางเมตร เท่ากับ 2 ไร่

 

รู้หรือไม่ ตารางวา คืออะไร? 1 ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตร

“ตารางวา” เป็นหน่วยวัดที่ดินที่เล็กที่สุด จากหน่วยวัดที่ดินทั้ง3แบบ ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้วัดพื้นที่ที่ดินและมีค่าเท่ากับ  1 วาเท่ากับ 2 เมตร(ยกกำลังสอง) คำว่า “วา” มาจากคำภาษาไทย “วา” ซึ่งแปลว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ในประเทศไทย ที่ดินและทรัพย์สินมักวัดกันเป็นตารางวา โดยเฉพาะในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ราคาประเมินที่ดินที่ออกโดยกรมธนารักษ์ จะใช้หน่วยเป็น (บาทต่อตารางวา) เป็นหน่วยวัดที่สะดวกสำหรับที่ดินขนาดเล็ก เช่น ที่อยู่อาศัยหรือฟาร์มขนาดเล็กต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 

รู้หรือไม่ ตารางวา คืออะไร? 1 ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตร

 

1 ตารางวาเท่ากับกี่ ตารางเมตร

1 ตารางวา จะเท่ากับ 2 เมตร(ยกกำลัง2) หรือ จะเท่ากับ 4 ตารางเมตรนั่นเอง คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : ตารางเมตร = ตารางวา x 4)

1 วาเท่ากับ 2 เมตร(ยกกำลังสอง) หรือก็คือ (1ตารางวา) คูณ (2 เมตร x 2 เมตร) = 4 ตารางเมตร)

ดังนั้น คำตอบที่ได้ก็คือ 1 ตารางวา จะเท่ากับ 4 ตารางเมตร นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 3 ตารางวา การแปลงจะเป็น : ขนาดพื้นที่ตารางเมตร = 3 ตารางวา คูณ 4 = 12 ตารางเมตร

ดังนั้น ที่ดิน 3 ตารางวา เท่ากับ 12 ตารางเมตร

 

1 ตารางเมตร เท่ากับ กี่ตารางวา

ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงหน่วย จาก ตารางเมตร เป็น ตารางวา คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : ตารางวา = ตารางเมตร ÷ 4)

โดย ที่ดิน 1 ตารางเมตร จะมีค่าเท่ากับ 0.25 ตารางวา (หรือก็คือ 1 ตารางเมตรนั้นคือ ที่ดินทั้ง4ส่วน หรือ 4ตารางเมตร แบ่งเป็น 1 ตารางวา ออกมานั่นเอง)

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 12 ตารางเมตร การแปลงจะเป็น : ขนาดพื้นที่ตารางวา = 12 ตารางเมตร ÷  4 = 3 ตารางวา

ดังนั้น ที่ดิน 12 ตารางเมตร เท่ากับ 3 ตารางวา

 

รู้หรือไม่ งานคืออะไร? 1 งานเท่ากับกี่ตารางวา

“งาน” เป็นหน่วยวัดที่ดินที่เล็กรองลงมาจากหน่วยไร่  เป็นหน่วยที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง ไร และ ตารางวา (ไร่-งาน-ตารางวา) จากหน่วยวัดที่ดินทั้ง 3 แบบ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการวัดที่ดินขนาดเล็ก เช่น ที่อยู่อาศัยหรือทุ่งเกษตรกรรม โดยที่ดิน 1 ไร่ จะเท่ากับ 4 งาน

 

รู้หรือไม่ งานคืออะไร? 1 งานเท่ากับกี่ตารางวา

 

1 งาน เท่ากับ กี่ ตารางวา

1 งาน จะเท่ากับ 100 ตารางวา หากต้องการแปลงที่ดิน 1 งานเป็นตารางวา คุณสามารถใช้สูตร

(สูตร : ตารางวา = งาน คูณ 100)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X งาน) การแปลงจะเป็น : ตารางวา = X คูณ 100

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 2 งาน การแปลงจะเป็น : ขนาดพื้นที่ตารางวา = 2  งาน x 200 = 200 ตารางวา

ดังนั้น ที่ดิน 2 งาน เท่ากับ 200  ตารางวา

 

ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงหน่วย จาก ตารางวา เป็น งาน คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : งาน = ตารางวา ÷ 100)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ตารางวา) การแปลงจะเป็น : งาน = X หาร 100

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 200 ตารางวา การแปลงจะเป็น : จำนวน งาน = 200 ÷ 100 = 2 งาน

ดังนั้น ที่ดิน 200 ตารางวา เท่ากับ 2 งาน

 

1 งาน เท่ากับ กี่ ตารางเมตร

1 งาน จะเท่ากับ 400 ตารางวา หากต้องการแปลงที่ดิน 1 งานเป็นตารางเมตร คุณสามารถใช้สูตร

(สูตร : ตารางเมตร = งาน คูณ 400)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X งาน) การแปลงจะเป็น : ตารางเมตร = X คูณ 400

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 2 งาน การแปลงจะเป็น : ขนาดพื้นที่ตารางเมตร = 2 งาน x 400 = 800 ตารางเมตร

ดังนั้น ที่ดิน 2 งาน เท่ากับ 800  ตารางเมตร

 

ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงหน่วย จาก ตารางเมตร เป็น งาน คุณต้องใช้สูตรการคำนวณนี้

(สูตร : งาน =ตารางเมตร ÷ 400)

ดังนั้น หากคุณมีที่ดิน (X ตารางเมตร) การแปลงจะเป็น : งาน = X หาร 400

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่ดิน 800 ตารางเมตร การแปลงจะเป็น : จำนวน งาน = 800 ÷ 400 = 2 งาน

ดังนั้น ที่ดิน 800 ตารางเมตร เท่ากับ 2 งาน

 

หน่วยวัดพื้นที่อื่นๆตามหลักมาตรฐานสากล

ตามมาตรฐานสากลจะมีหน่วยวัดพื้นที่ที่นิยมใช้กันหลายหน่วย หน่วยหลักบางส่วนเพิ่มเติมดังนี้

หน่วยวัดพื้นที่อื่นๆตามหลักมาตรฐานสากล

1. ตารางเมตร (m²): นี่คือหน่วยมาตรฐานของพื้นที่ในระบบหน่วยสากล (SI) มักใช้สำหรับการวัดพื้นที่ขนาดเล็ก

2. เฮกตาร์ (ฮ่า): เฮกตาร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตรหรือ 2.47 เอเคอร์ มักใช้เพื่อวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมหรือสวนสาธารณะ

3. เอเคอร์ (ac): เอเคอร์เป็นหน่วยของพื้นที่ที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หนึ่งเอเคอร์เทียบเท่ากับ 4,840 ตารางหลาหรือประมาณ 0.405 เฮกตาร์

4. ตารางกิโลเมตร (km²): หน่วยนี้ใช้วัดพื้นที่ขนาดใหญ่มาก เช่น ประเทศหรือทวีป หนึ่งตารางกิโลเมตรเท่ากับ 1,000,000 ตารางเมตรหรือ 100 เฮกตาร์

5. ตารางฟุต (ฟุต²): ตารางฟุตเป็นหน่วยพื้นที่ที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ บางประเทศ เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านวัดหนึ่งฟุต

6. ตารางไมล์ (ไมล์²): หน่วยนี้ใช้สำหรับการวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น รัฐหรือประเทศ หนึ่งตารางไมล์เท่ากับ 640 เอเคอร์หรือประมาณ 2.59 ตารางกิโลเมตร

7. 1 เส้น จะเท่ากับ 20 วา หรือประมาณ 40 เมตร (วัดความยาว)

8. 1 วา จะเท่ากับ 4 ศอก หรือประมาณ 2 เมตร (วัดความยาว)

9. 1 ศอก จะเท่ากับ 50 เซนติเมตร (วัดความยาว)

 

สรุป โปรดทราบว่าหน่วยการวัดที่ดินอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และอาจมีหน่วยท้องถิ่นเพิ่มเติมที่ใช้ในพื้นที่เฉพาะ เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะปรึกษากับหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องจัดการกับการวัดที่ดินในประเทศไทย เพื่อใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมต่างๆ 

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

Top