previous arrow
next arrow
Slider

BKK เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส  COVID-19

หัวข้ออบรมสัมมนา  ZOOM Cloud Meetings , Google Sheet
กรกฎาคม 25, 2020
จัดกิจกรรมไหว้ตรุษจีน 2563
กรกฎาคม 24, 2020

BKK เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส  COVID-19

 bkk เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส  COVID-19

 

ทางบริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานของเราทุกคน เราได้เพิ่มบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19   ทุกสัปดาห์

 

 

จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าทุกท่าน

 

เพิ่มจุดวางแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อมากขึ้นในจุดบริการลูกค้า รวมไปถึงพนักงาน

 

ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

ออกมาตรการให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงาน  และขอความร่วมมือให้ลูกค้าทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่างๆ โดยมีมาตราการคัดกรองพนักงานและคนภายนอกผู้ติดต่องานเช่นลูกค้า คู่ค้าทุกท่านด้วย การยิงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอกอร์ผ่านสีเขียวก่อน พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน ติดต่องานในบริษัททุกคน

มีการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนล้างมือด้วยสบู่ หรือ ใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งต่างๆมา รวมถึงการจัดฟอกอากาศและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดในบริเวณที่ทำงานต่างๆ อาทิตย์ละครั้ง เช่น ทุกห้องในอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 4 ชั้น รวมถึงออฟฟิตย่อยในจุดต่างๆเช่น ออฟฟิตคลังสินค้า ออฟฟิตโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของโรคไวรัสโควิด19 นี้

รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรคโควิดเพื่อสร้างความตระหนัก แต่ไม่ใช่การตระหนก ในการดูแลตัวเองให้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆ เพื่อสังคมบริษัทที่น่าอยู่ปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้ติดต่อทุกท่าน

 ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัส
1.จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่างๆ อาทิ จุดบริการลูกค้าเค้าเตอร์ ประตูทางเข้า-ออก
2.ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
3.พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส  ทั่วพื้นที่ สำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม รวมไปถึงคลังสินค้า    ทุกสัปดาห์
4.ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน การล้างมือ
5.ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ
6.ออกมาตรการให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงาน  และขอความร่วมมือให้ลูกค้าทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย

 

 

“ด้วยความห่วงใยต่อลูกค้าและพนักงาน bkkwarehouse

Top