previous arrow
next arrow
Slider

หัวข้ออบรมสัมมนา  ZOOM Cloud Meetings , Google Sheet

อบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ 2019
กรกฎาคม 24, 2020
BKK เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัส  COVID-19
กรกฎาคม 25, 2020

หัวข้ออบรมสัมมนา  ZOOM Cloud Meetings , Google Sheet

อบรมสัมมนา แผนก IT

 

หัวข้ออบรมสัมมนา แผนก IT  Course ZOOM Cloud Meetings , Google Sheet

ทางแผนก IT ได้มี จัดฝึกอบรมภายใน   หลักสูตร ZOOM Cloud Meetings , Google Sheet  เพื่อเตรียมพร้อม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ทางองค์กรได้ปรับตัวรับวัฒนธรรมการทำงาน นำเครื่องมือที่น่าสนใจ เพื่อการทำงานโดยเฉพาะ อยู่ที่ไหนก็คุยงาน-ประชุมงานกันได้ ให้องค์กรพร้อมสำหรับการทำงานเสมอ ไม่ต้องหยุดชะงักจากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

 

วันที่    :   27 มีนาคม  2563

สถานที่   :   ห้องสัมมนา  ชั้น 1 อาคารอิฐทนไฟ

หัวข้อสัมมนา

ZOOM Cloud Meetings

  • อธิบาย ZOOM Cloud Meetings เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารภายผ่านทางออนไลน์
  •  สอนวิธีการใช้งาน
  • สอบวัดผล Post Test

Google Sheet

  • อธิบาย  Google Sheet เป็นแอปพลิเคชันในกลุ่มของ Google Drive  มีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับ Microsoft Excel
  • สอนวิธีการใช้งาน
  • สอบวัดผล Post Test
Top