previous arrow
next arrow
Slider

เกร็ดความรู้

28/06/24
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน

ตรวจสอบโฉนดที่ดิน

รวม5วิธี พร้อมขั้นตอนการ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน จริงหรือปลอม ด้วยระบบแอปพลิเคชัน และ การเช็คโฉนดที่ดิน ด้วยตาเปล่า ที่ใครๆก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง
26/06/24
ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร?

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
26/06/24
นิติบุคคล มีกี่ประเภท

นิติบุคคล มีกี่ประเภท ?

นิติบุคคลมี 2 ประเภท นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี 5 ประเภท บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน,สมาคมมูลนิธิ
29/04/24
Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร

ค่าใช้จ่ายของ Freight Forwarder มักจะสูงกว่า Shipping การให้บริการบางอย่าง เป็นการไปเช่าต่อ เช่น คลังเก็บสินค้า และบริการขนส่งที่ลูกค้าเลือก
25/04/24
ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน

ค่าโอนที่ดิน 2567 และขั้นตอนการโอนที่ดิน

การโอนที่ดิน ใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมไปถึง ค่าโอนที่ดิน 2567 มีค่าธรรมเนียมและขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อการซื้อขายที่ดินอย่างถูกต้อง
24/04/24
คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตร เท่ากับกี่เมตร

คำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน คอนโด 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร

รวมสูตร การคำนวณแปลงหน่วย 1 ตารางเมตรเท่ากับกี่เมตร และคำนวณพื้นที่อย่างถูกต้องเพื่อการตัดสินใจลงทุนที่แม่นยำในการซื้อ บ้าน และ คอนโด
Top