previous arrow
next arrow
Slider

5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า

boi คืออะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง
boi คืออะไร ให้สิทธิและประโยชน์การลงทุนในกิจการอะไรบ้าง
ตุลาคม 10, 2023

5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า

5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า

5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า

5ส ในโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคลังสินค้า

5ส ในโรงงาน มีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นและมีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและองค์กร สามารถนำไปสู่ขั้นตอนการทำงานที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน หลักการ 5ส ซึ่งย่อมาจาก Seiso , Seiton , Seiso , Seiketsu , และ Shisuke ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  ถือว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ด้วยการคัดแยกและนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออก โรงงานจะปราศจากความยุ่งเหยิงและช่วยให้ระบุเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นได้ง่ายขึ้น การจัดวางสิ่งต่างๆ ตามลำดับทำให้มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งมีสถานที่ที่กำหนดไว้ ช่วยลดเวลาในการค้นหาสิ่งของ การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเป็นประจำจะช่วยให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย การกำหนดมาตรฐานกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานและรับประกันความสม่ำเสมอ สุดท้ายนี้ การรักษาแนวทางปฏิบัติ 5ส อย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในระยะยาว ในบทความนี้มีวิธีปฏิบัติ 5ส มาฝากเป็นความรู้และข้อมูลที่ทุกคนก็สามารถทำได้ มาอ่านไปพร้อมๆกันได้เลย

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

5 สในโรงงาน  มี อะไรบ้าง

5ส ในโรงงาน ตามประเทศต่างๆ

5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยปรับปรุงพื้นที่การทำงานเพื่อค้นหาปัญหาและ สาเหตุความบกพร่อง และเป็นกิจกรรมที่เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่า 5 สในโรงงานมีอะไรบ้าง

 

5ส ในโรงงาน สะสาง (Clearing Up)

1. สะสาง (Clearing Up)

สะสาง กระบวนการหนึ่งใน 5ส ในโรงงาน เป็นกระบวนการจัดระเบียบและนำสิ่งของที่ไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นออกจากพื้นที่เฉพาะที่ทำงานในแต่ละวัน เริ่มต้นด้วยการเรียงลำดับและจัดหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดในคลังสินค้า โดยแยกขั้นตอนออกเป็น 3 ประเภท จัดเก็บ ขจัด หรือย้ายที่เก็บ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสะอาด สุขอนามัย และบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ ภายในสถานที่ทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณเป็นอย่างมาก โปรดจำไว้ว่า ให้เก็บเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานประจำวันเท่านั้นนะ เพราะเนื่องจากสิ่งของที่สะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละวันจนมากเกินไป อาจทำให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานคับแคบ และ เมื่อต้องการจะค้นหาสินค้าก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากสิ่งของเยอะมากเกินไป อีกทั้งยังเสียเวลาในการค้นหาอีก รวมถึงอาจเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้อีกด้วย 

 

5 สในโรงงาน สะดวก (Organizing)

2. สะดวก (Organizing)

สะดวก กระบวนการหนึ่งใน 5ส ในโรงงาน  โดยกระบวนการนี้จะช่วยในการ จัดระเบียบสินค้าคงคลัง ใช้ระบบการจัดการสินค้าตามหมวดหมู่รายการตามประเภท ขนาด และความถี่ในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียกค้นสิ่งของเมื่อจำเป็น โดยวิธีการติดป้ายกำกับที่ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดมีป้ายกำกับชื่อ คำอธิบาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ยึดตามหลัก First-in-First-out ใช้วิธีการติดฉลากที่เป็นมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและประหยัดเวลาในการทำงานระหว่างกระบวนการหยิบและบรรจุ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงในการค้นหาสิ่งของได้ง่ายและบริหารจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5 สในโรงงาน สะอาด (Cleaning)

3. สะอาด (Cleaning)

สะอาด กระบวนการหนึ่งใน 5ส ในโรงงาน การทำความสะอาดคลังสินค้าเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ดีในการรักษาพื้นที่ให้เป็นระเบียบ เช็ดถูทำความสะอาดชั้นวางของ ชั้นจัดเก็บเอกสาร และ เครื่องมือ เครน อุปกรณ์ รอบๆสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง โต๊ะทำงานประจำของตนเองที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าตาของเราในองค์กร ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกหรือคราบต่างๆได้เป็นอย่างดี การรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบ ช่วยให้องค์กรมีบรรยากาศที่น่าอยู่และการทำงานของพนักงานที่ดีมากยิ้งขึ้น ความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขอนามัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม อีกทั้งยังช่วยยืดอายุวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน ไม่ให้เสื่อมสภาพและมีความพร้อมในการใช้งานได้ดีขึ้นเนื่องจากมีการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ 

 

5 สในโรงงาน สุขลักษณะ (Standardizing)

4. สุขลักษณะ (Standardizing)

สุขลักษณะ กระบวนการหนึ่งใน 5ส ในโรงงาน ที่เป็นผลกระบวนข้างต้นมาจาก 3ส.ก่อนหน้านี้  การรักษาสุขอนามัยที่ดีใน โรงงาน คลังสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางปฏิบัติบางประการเพื่อรับรองสุขอนามัยในคลังสินค้า การปฏิบัติ 3ส แรก ตามพื้นที่ของแต่ละส่วนหรือแผนกที่รับผิดชอบ ของบุคลากรในองค์กรแบบรายบุคคลอย่างจริงจังและเคร่งครัด จะช่วยให้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เนื่องจาก ช่วงเวลาชีวิตของคนทำงานส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่กับโต๊ะทำงานประจำของตนเอง อยู่ที่ประมาณ 70% ต่อวัน ดังนั้นทางที่ดีเพื่อเป็นการรักษาความเรียบร้อย ระเบียบ และบำรุงรักษาพื้นที่ในที่ทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาในการดำเนินงานรายวัน พนักงานในองค์กร ควรปฏิบัติ 3ส แรกให้ได้อย่างต่อเนื่อง

 

5ส ในโรงงาน สร้างนิสัย (Standardizing)

5. สร้างนิสัย (Standardizing)

สร้างนิสัย กระบวนการหนึ่งใน 5ส ในโรงงาน เป็นผลกระบวนข้างต้นมาจาก 4ส.ก่อนหน้านี้  การฝึกบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนิสัยที่ฝังแน่นในชีวิตประจำวันในการทำงาน ด้วยการสร้างมาตรฐานนิสัยแต่ละบุคคล การทักทาย การมีน้ำใจต่อกัน การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิต ภายในโรงงาน คลังสินค้าโดยรวมได้ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด ให้รู้จักความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น จัดการฝึกอบรมเป็นประจำให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างมาตรฐานนิสัยให้การฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงและให้พนักงานเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 

หากไม่ทำ 5ส ในโรงงาน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หากไม่ทำ 5ส ในโรงงาน จะเกิดอะไรขึ้น ?

หากองค์กรที่ไม่นำวิธี 5 สในโรงงาน มาใช้ อาจเกิดผลที่ตามมาหลายประการ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

1. พื้นที่ทำงานที่รกและไม่เป็นระเบียบ หากไม่มี 5ส พื้นที่ทำงานของคุณอาจเลอะเทอะ โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุกระจัดกระจายอยู่รอบๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ ความยากในการหาสิ่งของ และเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

2. ประสิทธิภาพการทำงานลดลง พื้นที่ทำงานที่ไม่เป็นระเบียบขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน หากไม่มีหลัก 5ส คุณอาจเสียเวลาในการค้นหาเครื่องมือ เอกสาร หรือข้อมูล ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงานให้เสร็จสิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้พลาดกำหนดเวลา ลดผลผลิต และประสิทธิภาพโดยรวมลดลง

3. ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ทำงานที่รกทำให้มองข้ามรายละเอียดที่สำคัญหรือทำผิดพลาดได้ง่ายขึ้น หากไม่มี 5S คุณอาจพบข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือปัญหาคุณภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การร้องเรียนจากลูกค้า การทำงานซ้ำ หรือแม้แต่การสูญเสียธุรกิจ

4. อันตรายด้านความปลอดภัย 5ส ช่วยระบุและกำจัดอันตรายด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หากไม่มีสิ่งนี้ คุณอาจปิดกั้นทางออกฉุกเฉิน จัดเก็บวัตถุอันตรายอย่างไม่เหมาะสม หรืออันตรายจากการเดินทางเนื่องจากความยุ่งเหยิง สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือแม้แต่ความรับผิดทางกฎหมาย (สโลแกน Safety คำควัญความ ปลอดภัย โรงงาน สั้นๆ “ทำงานอย่างชาญฉลาด ปลอดภัย!”)

5. ขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบและยุ่งเหยิงอาจส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน หากไม่มีหลัก 5ส พนักงานอาจรู้สึกหงุดหงิด เครียด หรือหมดกำลังใจ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันในงานโดยรวม ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราการลาออกที่สูงขึ้นและความยากลำบากในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ให้อยู่ในองค์กรต่อไปได้

 

สรุป การไม่ปฏิบัติตาม 5ส อาจส่งผลให้พื้นที่ทำงานยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องเพิ่มขึ้น อันตรายด้านความปลอดภัย และขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญของแนวปฏิบัติ 5ส เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล การนำหลักการ 5ส ที่เราได้ให้ข้อมูลไปในบทความนี้ไปใช้จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งวินัย การทำงานเป็นทีม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ขั้นตอนการทำงานและช่วยเพิ่มผลผลิตในโรงงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นอกจาก 5 ส แล้วยังมีระบบการทำงานอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติร่วมกันเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนในการผลิตในธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบ Kaizen, ระบบลีน เป็นต้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความของเราตามด้านล่างนี้ได้เลย

เช่าโกดังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE

ในราคาถูก (รวมภาษีแล้ว)

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่าโกดังสินค้า  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้อง เช่าโกดังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

 มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

Top