previous arrow
next arrow
Slider

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส สำคัญในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างไร

รู้จักคำนวณอายุสินค้า
คำนวณอายุสินค้าทำอย่างไร
เมษายน 22, 2023
โกดังให้เช่า เทพารักษ์
โกดังให้เช่าเทพารักษ์
มกราคม 23, 2023

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส สำคัญในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างไร

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส สำคัญในระบบไฟฟ้าอุตรสาหกรรมอย่างไร

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส สำคัญในระบบไฟฟ้าอุตรสาหกรรมอย่างไร

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส สำคัญในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมอย่างไร

 

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส คืออะไร? หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส หรือ “3 Phase Transformer” เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญของวงจรระบบ ไฟฟ้า 3 เฟส  มีความจุไฟฟ้าที่สูงทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส  จากระดับหนึ่งไปยังระดับอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานและจัดส่งกำลังไฟฟ้าไปยัง อุตสาหกรรม หรือ โรงงาน คลังสินค้า ขนาดใหญ่  ที่มีการใช้กระแสไฟในปริมาณที่มาก ช่วยให้การทำงานของมอเตอร์และเครื่องจักรที่ราบรื่นขึ้นไม่เกิดกระแสไฟขัดข้องในระดับแรงดันที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยพื้นที่ในอาคาร 

 

หลักการทำงานของ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสปรับกอบไปด้วยแกนเหล็ก ขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ทำงานโดยใช้การเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual Inductance) โดยการแปลงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากระดับหนึ่งไปยังระดับอื่น โดยทั่วไป ในแกนหม้อแปลงจะมีขดลวดอยู่ 2 ชุด สำหรับแต่ละเฟส ที่เรียกว่า “ขดลวดปฐมภูมิ” (Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงเคลื่อนไฟฟ้า และ “ขดลวดทุติยภูมิ” (Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า  เมื่อมีการสลับแรงดันไฟฟ้าระหว่างขดลวดจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าและความถี่เท่ากันในแต่ละเฟส  แรงดันและกระแสไฟฟ้าจะถูกแปลงและส่งออกจากสายเฟสหลักไปยังสายเฟสรอง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานในแต่ละสถานที่และการใช้งานต่างๆได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม,คลังสินค้า,อาคารขนาดใหญ่ต่างๆ  ที่มีการใช้งานพลังงานที่สูงมากๆ 

 

โครงสร้างของ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส แกนเหล็กแบบ คอร์ และแบบเชลล์

โครงสร้างของหม้อแปลง จะประกอบด้วยแกนเหล็กกับขดลวด โดยทั่วไปแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสก็เป็นแบบคอร์ (Iron Core) และแบบเชลล์ (Shell Type)  ทำหน้าที่เป็นทางเดินสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและให้ขดลวดพันรอบแกนเหล็ก

 • หมายเลข 1 จะเป็นแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบคอร์ (Iron Core) ขดลวดจะพัน
  ล้อมรอบแกนเหล็กโดยมีขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิจะพันไว้ด้านละครึ่งขด
 • หมายเลข 2 จะเป็นแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบเชลล์ (Shell Type) แกนเหล็กจะล้อมรอบขดลวดโดยมีขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิพันอยู่ที่แกนกลางของแกนเหล็ก

 

ประเภทของ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 

ประเภทของ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟสมีหลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็นหม้อแปลงชนิด (Step-Up Transformer) ที่ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า และหม้อแปลงชนิด (Step-Down Transformer) ที่ใช้ลดแรงดันไฟฟ้า ต่อไปนี้คือบางประเภทที่พบมากในการใช้งาน
 1. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Immersed Transformer): ประเภทนี้คือหม้อแปลงที่มีช่องเก็บน้ำมันภายในเพื่อระบายความร้อนและทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน น้ำมันมักใช้เป็นตัวหุ้มครอบให้แกนหลักและหมวดหมู่แม่เหล็ก หม้อแปลงแบบน้ำมันมักถูกใช้ในการจ่ายไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่และโรงงาน
 2. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Transformer): ประเภทนี้ไม่มีน้ำมันในช่องเก็บ แทนที่จะใช้วัสดุฉนวนที่เป็นพลาสติกหรือเซรามิกที่ใช้ในการรักษาความเย็น หม้อแปลงแบบแห้งมักใช้ในที่ที่ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญ เช่น อาคารพาณิชย์และโรงงาน
 3. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดแผ่น (Pad-Mounted Transformer): คืออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากระดับสูงให้กลายเป็นระดับต่ำ ซึ่งมักถูกติดตั้งบนพื้นหรือฐานที่เป็นแผ่น และมักใช้ในการจ่ายไฟไปยังอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการการจ่ายไฟเป็นระยะไกล เช่น พื้นที่ที่ไม่สะดวกในการติดตั้ง เช่น บ่อดินหรือห้องแปลงไฟฟ้าแบบอื่น ๆ
 4. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบตู้ (Unit Substation Transformer): ประเภทนี้เป็นหม้อแปลงที่รวมอยู่ในตู้เดียวกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สวิตช์เบรกเกอร์ และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด
 5. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรับแรงดัน (Auto-Transformer): ประเภทนี้ใช้เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดยมีแค่หนึ่งหมวดหมู่แม่เหล็ก และสามารถทำหน้าที่แปลงแรงดันจากระดับหนึ่งไปยังระดับอื่นได้

หม้อแปลงประเภทเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสที่มีอยู่ ความต้องการและเงื่อนไขการใช้งานจะอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

 

ระยะเวลาการทำงาน หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

ระยะเวลาการทำงาน หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลัก ดังนี้

 • ระยะเวลาการทำงานขณะที่ใช้งานปกติ (Normal Operating Time) หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ที่ใช้ในการจ่ายไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงานมักมีเวลาการทำงานปกติที่เป็นเวลาสั้น ๆ และมักจะไม่มีการหยุดทำงานหรือเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน จะแตกต่างกับหม้อแปลงที่ใช้ในสถานีไฟฟ้า (Substation) อาจมีระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานกว่าโดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การใช้งานปกติหม้อแปลงจะทำหน้าที่แปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อรองรับโหลดไฟฟ้าในระบบเพิ่มขึ้นหรือในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดความผิดปกติ
 • ระยะเวลาการทำงานในระยะยาว (Long-Term Operation) หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถทำงานในระยะยาวๆ หรืออาจใช้งานตลอดเวลาโดยไม่หยุด ระยะเวลาการทำงานในระยะยาวนี้อาจเป็นเดือน ปี หรือจะตลอดอายุการใช้งานของหม้อแปลง ซึ่งหม้อแปลงที่ใช้ในสถานีไฟฟ้า หรือ ระบบไฟฟ้าในเมือง, โรงงาน, สถานพยาบาล, ที่ต้องการการจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง จะมีระยะเวลาการทำงานได้ยาวนานกว่าใช้งานแบบปกติ หม้อแปลงจะทำงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการแปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรอยู่ตลอดเวลา

 

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ความปลอดภัยในการใช้งาน หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้ามีความสำคัญในการจัดการไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ดังนั้น ควรใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อป้องกันอันตรายและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ นี่คือบางเหตุผลและขั้นตอนเพื่อให้การใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสมีความปลอดภัยต่อตัวของคุณ

 1. ตรวจสอบสภาพของหม้อแปลง: ควรตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อระบุว่ามีสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีสัญญาณบ่อยเบี่ยงว่าหม้อแปลงอาจมีปัญหาหรือการเสื่อมสภาพ
 2. ตรวจสอบระดับน้ำมัน (หากใช้หม้อแปลงแบบน้ำมัน): หม้อแปลงแบบน้ำมันต้องมีระดับน้ำมันที่ถูกต้องเพื่อให้การระบายความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการรั่วไฟฟ้าหรือเหตุการณ์อันตรายอื่น ๆ
 3. การระบายความร้อนและการระบายความเสียหาย: หม้อแปลงจะต้องมีระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนเกินกว่าที่อนุญาต และควรตรวจสอบว่าระบบระบายความร้อนยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การตรวจสอบความปลอดภัยของขั้วต่อและอุปกรณ์ความปลอดภัย: ต้องมีการตรวจสอบว่าขั้วต่อและอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น สวิตช์ และตู้ควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 5. การป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต: ควรมีการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย เช่น การใช้กุญแจหรือระบบล็อค เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 6. การสังเกตเหตุการณ์ไม่ปกติ: หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น น้ำมันรั่วหรือเสียงดังจากหม้อแปลง ควรหยุดการทำงานและตรวจสอบสาเหตุ และทำความเข้าใจก่อนที่จะทำงานต่อ

ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันอันตรายและเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามมาตรฐานและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย


การดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

การดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาจควรปิดหม้อแปลงและตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อน และขั้นตอนถัดไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อแปลงไฟฟ้าถูกปิดและกระแสไฟฟ้าถูกตัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นค่อยดำเนินการทำความสะอาดภายนอกและภายในของหม้อแปลง หลังจากทำความสะอาจเสร็จสิ้นแล้ว ควรตรวจสอบความเรียบร้อยส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมต่อกับหม้อแปลง เช่น สวิตช์ และสายไฟ ความแน่นของสกรู  เช็คให้เรียบร้อยว่าไม่มีจุดไหนที่ชำรุด  นอกจากนี้ควรตรวจสอบ ระดับน้ำมัน(หากใช้หม้อแปลงแบบน้ำมัน) หรือ การทำงานของระบบป้องกันความร้อนเกินและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน และยืดอายุการใช้งานของตัวหม้อแปลง


การเลือก หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ที่เหมาะสมต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบไฟฟ้าและสภาพแวดล้อม เช่น อาคารภายในหรือกลางแจ้ง มีสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสมอย่างไรเพื่อความเหมาะสมของสถานที่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าหรือวิศวกรระบบไฟฟ้าเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกในการติดตั้งให้กับอาคารอุตสาหกรรมของคุณ

แนะนำ คลังเก็บสินค้าให้เช่า ในราคาถูกที่ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส  (รวมภาษีแล้ว)

BKK WAREHOUSE

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่าโกดัง  bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้องเช่าโกดังเก็บของ กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

โกดังให้เช่า ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

โกดังให้เช่า บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

โกดังให้เช่า บางนา กม 22 มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

โกดังให้เช่า กม 22 ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

โกดังให้เช่า เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

โกดังให้เช่า มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

Top