previous arrow
next arrow
Slider

ก่อสร้างคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์
ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์
พฤษภาคม 24, 2022
คลังสินค้ามีกี่ประเภท
เช่าคลังสินค้า มีประโยชน์อย่างไรมีกี่ประเภท
มีนาคม 30, 2023

ก่อสร้างคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ก่อสร้างคลังสินค้าอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

ก่อสร้างคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ก่อสร้างคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

หากผู้ลงทุนจะก่อสร้างโกดัง หรือคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องคำนึงกับปัจจัยดังนี้

 

การเลือกทำเล

การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิตและตลาด ช่วยลดต้นทุนได้ทั้งต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการบริการลูกค้า

 

พื้นของโกดัง

พื้นของโกดัง ต้องสภาวะแวดล้อมใช้งานได้ดี  มีการปรับปรุงถนนคอนกรีต สามารถรับความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี

 

ระบบโลจิสติกส์

ระบบโลจีสติกส์ที่ดีต้องรองรับการขนส่ง และกระจายสินค้า ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานแล้ว ยังลดค่าใช้จ่าย

 

การเลือกผู้เชี่ยวชาญและวางแผนที่ดี

จ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ก่อสร้าง และงานระบบทั้งหมด ให้มีโครงสร้างการใช้งานเหมาะกับการทำงา  น ระยะเวลา สินค้าที่สั่งมาจะมีความสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็วเพียงใด

– ต้นทุน จะต้องใช้เงินเท่าไรที่จะซื้อสินค้ามาเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

ต้นทุนที่ใช้ซื้อสินค้าเพื่อขาย (Costs of Acquiring)

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Costs of Holding)

– การบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

 

การจัดวางอุปกรณ์

การจัดวางอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายสินค้า

 

วัสดุกันความร้อน

ควรติดตั้งวัสดุกันความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของโกดังให้คงที่ เพราะอากาศภายในโกดังมีผลต่อสินค้าในโกดัง ถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมสินค้าอาจเกิดความเสียหายได้

 

ระบบกล้องวงจรปิด

ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ได้มาตรฐาน สามารถสังเกตการณ์ทำงานผ่านกล้องและเมื่อเกิดปัญหา ก็สามารถช่วยแก้ไขได้ทันที

 

ความสะดวกในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบ

อ้างอิง พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 มีขอบข่ายการดำเนินงานดังนี้

การตรวจสอบใหญ่ – เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทุกระบบ โดยให้กระทำทุก 5 ปี

การตรวจสอบประจำปี – เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่

ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ

อาคารสูง – อาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ – มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารชุมนุมคน – เพื่อประโยชน์ ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

โรงมหรสพ – มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระกิจ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

โรงแรม – มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

อาคารชุด – ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารโรงงาน – ที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ป้าย – สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไ

สถานบริการ – สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: www.aes-service.com

Top