previous arrow
next arrow
Slider
สร้างบ้านอย่างไร ?? ให้ประหยัดพลังงาน
กันยายน 17, 2020
โกดังให้เช่า,บางนาตราด,บางพลี,บางบ่อ,สมุทรปราการ,คลังสินค้าให้เช่า
โกดังให้เช่าราคาถูก
พฤษภาคม 20, 2022
เช่าคลังสินค้า คืออะไร (Warehouse Meaning)

เช่าคลังสินค้า คืออะไร (Warehouse Meaning)

เช่าคลังสินค้า คืออะไร

 

เช่าคลังสินค้า   หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้เพื่อใช้ในการพักและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่มาก กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของคลังสินค้าคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับเก็บสินค้ามีประตูขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้า

 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

วัตถุประสงค์ เช่าคลังสินค้า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ เช่าคลังสินค้า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

1. เพื่อทำหน้าที่รักษาระดับสินค้าคงคลังเพื่อสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support)

สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยคุณติดตามระดับสินค้าคงคลังและให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าคงคลังเพียงพอเพื่อรองรับการผลิตอยู่เสมอ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณรักษาระดับสินค้าคงคลัง

  • ตั้งค่าระบบติดตามสินค้าคงคลังที่เชื่อถือได้ : สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือผ่านซอฟต์แวร์ ระบบควรสามารถติดตามรายการในสต็อก รายการที่สั่งซื้อ รายการที่ขาย และรายการที่ต้องสั่งซื้อใหม่
  • การคาดการณ์ความต้องการ : สิ่งสำคัญคือต้องคาดการณ์ความต้องการอย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถสั่งซื้อสต็อกในปริมาณที่เหมาะสมได้ ดูข้อมูลการขายและแนวโน้มในอดีตเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  • กำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ : กำหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ำที่คุณต้องมีเพื่อรองรับการผลิต วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสินค้าหมดสต็อกและเกิดความล่าช้าในการผลิต
  • ดำเนินการตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นประจำ : ดำเนินการตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจนับสินค้าคงคลังของคุณถูกต้อง วิธีนี้จะช่วยคุณระบุความคลาดเคลื่อนและดำเนินการแก้ไข
  • ใช้ระบบอัตโนมัติ : พิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงบาร์โค้ด, RFID และการนับสินค้าคงคลังอัตโนมัติ

 

2. เพื่อทำหน้าที่ผสมสินค้า (Product-mixing)

การรวมสินค้าประเภทต่างๆ ไว้ในที่จัดเก็บเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพิ่มการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าตามใบสั่ง และลดต้นทุนการจัดการ อย่างไรก็ตาม อาจทำให้เกิดความท้าทายได้เช่นกัน เช่น ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดการสินค้าคงคลัง โดยรวมแล้ว การตัดสินใจผสมผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าควรขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์มีมากกว่าความเสี่ยง

 

3. เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง (Consolidation)

หน้าที่ในการรวบรวมสินค้าก่อนส่งมอบหมายถึงความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการจัดเตรียมการรับสินค้าหรือการรวบรวมสินค้าที่ซื้อจากผู้ขาย โดยทั่วไปจะมีระบุไว้ในสัญญาการขายหรือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมการขนส่งหรือการจัดส่งสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อในการรับสินค้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

4. เพื่อทำหน้าที่แยกหีบห่อ (Break-bulk)

การแยกบรรจุภัณฑ์คือกระบวนการแบ่งสิ่งของหรือสินค้าออกเป็นกลุ่มหรือประเภทต่างๆ ตามลักษณะ เช่น ขนาด น้ำหนัก ความเปราะบาง และปลายทาง หน้าที่หลักของการแยกบรรจุภัณฑ์คือเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการติดฉลาก บรรจุ และจัดส่งไปยังปลายทางที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ด้วยการแยกบรรจุภัณฑ์ ยังช่วยให้บริษัทด้านโลจิสติกส์และการจัดส่งจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามการจัดส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดส่งได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

5. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า(Cross dock)

ศูนย์กระจายสินค้าคลังสินค้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจายสินค้า บทบาทหลักของศูนย์กระจายสินค้าในคลังสินค้าคือการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ต่างๆ จัดเก็บในลักษณะที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ จากนั้นจึงกระจายไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ หรือลูกค้าปลายทาง สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ศูนย์กระจายสินค้าของคลังสินค้ายังอาจจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ และการขนส่งโลจิสติกส์

 

ประโยชน์ของการ เช่าคลังสินค้า สามารถแบ่งออกตามหน้าที่หลักๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 

ประโยชน์ของการ เช่าคลังสินค้า สามารถแบ่งออกตามหน้าที่หลักๆ

 

1. ปรับปรุงความแม่นยำของสินค้าคงคลัง 

ด้วยการจัดการเมื่อตัดสินใจ เช่าคลังสินค้า ที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถติดตามระดับสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น และลดความคลาดเคลื่อนระหว่างระดับสินค้าคงคลังจริงและรายงาน วิธีนี้จะช่วยป้องกันสินค้าหมดสต็อก สินค้าเกินสต็อก และปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอื่นๆ

 

2. ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 

การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการ ลดของเสียและข้อผิดพลาด และเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเงิน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

 

3. การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

การลดเวลาในการผลิต การปรับปรุงความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และการส่งมอบตรงเวลา การจัดการคลังสินค้าสามารถช่วยธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงการบริการลูกค้าและความพึงพอใจได้

 

4. การประหยัดต้นทุน 

การใช้แนวทางปฏิบัติในการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน อุปกรณ์ การจัดเก็บ และการขนส่ง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลกำไรและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

 

5. ความสามารถในการขยายขนาด เช่าคลังสินค้า

ด้วยการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถปรับขยายการดำเนินงานได้ง่ายขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นหรือสายผลิตภัณฑ์ใหม่

 

เช่าคลังสินค้า หน้าที่ในการส่งมอบแจกจ่ายสินค้า เป็นอย่างไร ?

 

เช่าคลังสินค้า หน้าที่ในการส่งมอบแจกจ่ายสินค้า เป็นอย่างไร ?

 

คลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดส่งและกระจายสินค้า มีหน้าที่หลักในการรับ จัดเก็บ และจัดการสินค้าคงคลังจนกว่าจะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า คลังสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังถูกจัดเก็บในลักษณะที่ปลอดภัยและพร้อมสำหรับการจัดส่งเมื่อจำเป็น เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับสินค้าเข้า ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้า และบันทึกรายละเอียดของสินค้าคงคลังในระบบ พวกเขายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องและมีการจัดระเบียบในลักษณะที่ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียกคืนเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรจุสินค้า เตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง และประสานงานกับทีมโลจิสติกส์เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือลูกค้าตรงเวลาตามเป้าหมาย

 

เช่าคลังสินค้า ประเภทไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ?

ประเภทของคลังสินค้าที่เหมาะกับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลัง ที่ตั้งของลูกค้า และงบประมาณของคุณ โดยทั่วไป คลังสินค้ามี 4 ประเภทหลักด้วยกัน

 

เช่าคลังสินค้า ประเภทไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ?

 

1. เช่าคลังสินค้า ส่วนตัว

เช่าคลังสินค้า ส่วนตัว เป็นสถานที่จัดเก็บที่มีเจ้าของและดำเนินการโดยหน่วยงานเดียว เช่น ธุรกิจหรือบุคคลธรรมดา โดยทั่วไปแล้วคลังสินค้าส่วนตัวจะใช้ในการจัดเก็บสินค้าหลายประเภท รวมถึงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ซึ่งแตกต่างจากคลังสินค้าสาธารณะ และการใช้งานจะถูกจำกัดไว้เฉพาะเจ้าของหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น คลังสินค้าส่วนตัวมีข้อได้เปรียบหลายประการเหนือคลังสินค้าสาธารณะ เช่น การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้น ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในแง่ของพื้นที่จัดเก็บและเลย์เอาต์ และความสามารถในการปรับแต่งการจัดเก็บและกระบวนการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ นอกจากนี้ คลังสินค้าส่วนตัวยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการจัดเก็บและจัดการจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยรวมแล้ว คลังสินค้าส่วนตัวสามารถเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจและบุคคลที่กำลังมองหาตัวเลือกการจัดเก็บที่ปลอดภัย ปรับแต่งได้ และคุ้มค่าสำหรับสินค้าของตนเอง

 

2. เช่าคลังสินค้า สาธารณะ

เช่าคลังสินค้า สาธารณะเป็นคลังสินค้าประเภทหนึ่งที่ให้บริการจัดเก็บและจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของบริษัทหรือบุคคลหลายแห่ง คลังสินค้าสาธารณะมักดำเนินการโดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) ซึ่งดูแลสถานที่ อุปกรณ์ และพนักงานที่จำเป็นในการจัดการการจัดเก็บและการจัดการสินค้า คลังสินค้าสาธารณะได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการชั่วคราวหรือระยะยาว โซลูชันการจัดเก็บโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้าง เป็นเจ้าของ และจัดการคลังสินค้าของตนเอง สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มักจะติดตั้งอุปกรณ์จัดการวัสดุ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อจัดการสินค้าคงคลังและติดตามการขนส่ง คลังสินค้าสาธารณะให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมถึงการรับและตรวจสอบการจัดส่งขาเข้า การจัดเก็บสินค้าในที่ปลอดภัย สถานที่ การเบิกสินค้าและการบรรจุหีบห่อสำหรับการจัดส่งขาออก และการจัดการการส่งคืนและโลจิสติกส์ย้อนกลับ คลังสินค้าสาธารณะหลายแห่งยังมีบริการเสริม เช่น การบรรจุใหม่ การติดฉลาก การประกอบอุปกรณ์ และบริการประกอบ ค่าใช้จ่ายในการใช้คลังสินค้าสาธารณะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่และบริการที่จำเป็น โดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนตามจำนวนพื้นที่ที่ใช้และบริการที่ต้องการ คลังสินค้าสาธารณะเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันการจัดเก็บและการจัดการที่ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของและจัดการสถานที่ของตนเอง

 

3. ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้าหรือที่เรียกว่าคลังสินค้าเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดเก็บและกระจายสินค้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการไหลเวียนของสินค้าระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และสุดท้ายคือลูกค้าปลายทาง ผลิตภัณฑ์มาถึงศูนย์กระจายสินค้าจากซัพพลายเออร์และจัดเก็บไว้จนกว่าผู้ค้าปลีกหรือลูกค้ารายอื่นๆ จะต้องการ นอกจากการจัดเก็บแล้ว ศูนย์กระจายสินค้ายังดำเนินงานที่หลากหลาย เช่น การหยิบสินค้าตามใบสั่ง การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง และการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ยังอาจให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น การประกอบชิ้นส่วน การประกอบ และการทดสอบ การออกแบบและการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์กระจายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ คลังสินค้าสาธารณะ คลังสินค้าตามสัญญา และคลังสินค้าส่วนตัว โดยรวมแล้ว ศูนย์กระจายสินค้ามีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจจำนวนมาก

 

4. เช่าคลังสินค้า อัตโนมัติ

คลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นคลังสินค้าที่ช่วยในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความซับซ้อนซึ่งออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า ซึ่งการดำเนินการส่วนใหญ่ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระบบที่ใช้ในคลังสินค้าอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงการจัดเก็บ การหยิบสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่ง คลังสินค้าอัตโนมัติมักใช้อุปกรณ์ไฮเทค เช่น สายพานลำเลียง ระบบจัดเก็บและดึงกลับอัตโนมัติ (AS/RS) ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV) และเครื่องจักรที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ ระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของคลังสินค้าอัตโนมัติคือสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด ซึ่งมีความสำคัญมาก ช่วยลดต้นทุนแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้น คลังสินค้าอัตโนมัติยังมีพื้นที่จัดเก็บที่สูงกว่าคลังสินค้าแบบดั้งเดิมมาก เนื่องจากสามารถจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่เล็กกว่ามากเนื่องจากการใช้ระบบจัดเก็บขั้นสูง โดยรวมแล้ว คลังสินค้าอัตโนมัติเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดเก็บ จัดการ และขนส่งสินค้าจำนวนมาก

แนะนำ คลังสินค้า ให้เช่าในราคาถูก (รวมภาษีแล้ว)

BKK WAREHOUSE

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่าโกดัง คลังสินค้า กับ bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้องเช่าโกดังที่มี การจัดการคลังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

Top