previous arrow
next arrow
Slider

การกำจัดขยะติดเชื้อ วิธีรับมือตามกฎกระทรวง

ข้อดีในการเลือกทำเล โกดัง เช่า
ข้อดีในการเลือก ทำเลโกดังให้เช่า คลังสินค้า และโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
กรกฎาคม 29, 2021
วิธีติดตั้งสายดิน
วิธีติดตั้งสายดินความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม
กันยายน 1, 2021

การกำจัดขยะติดเชื้อ วิธีรับมือตามกฎกระทรวง

กำจัดขยะติดเชื้อ ตามกฎกระทรวง

กำจัดขยะติดเชื้อ ตามกฎกระทรวง

การกำจัดขยะติดเชื้อ วิธีรับมือตามกฎกระทรวง

ในช่วงที่โรคระบาดหนักโตวิด 19 ที่ระบาดมากว่า 2 ปีแล้วทำให้ขยะติดเชื้อในประเทศสูงขึ้น  เนื่องจากขยะติดเชื้อนั้นส่วนมากมาจากวัสดุที่เราป้องกัน อย่าเช่น หน้ากากอนามัย ชุดPPE หรืออุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นสำลี กระดาษทิซซู่ ผ้าก๊อต ผ้าพันแผล   แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานพยาบาลอย่าง ถุงมือยาง เข็มฉีดยา ชุด antigen test kit เมื่อใช้งานแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขยะติดเชื้อทั้งสิ้น   เมื่อมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราควรจัดการขยะติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ ที่มีความปลอดภัย รอการกำจัดและทำลายต่อไป

 

การเตรียมความพร้อมรับมือกับขยะติดเชื้อ

  1. เตรียมชุดพ้นแอลกอฮอล ลดการสัมผัสมากที่สุด ทำความสะอาดแม้กระทั่งรองเท้าที่สวมใส่
  2. ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับขยะติดเชื้อควรสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ
  3. แยกขยะที่มีการติดเชื้ออย่างชัดเจนด้วยถุงสีแดง หากมีพวกของมีคมให้เก็บในที่ป้องกันของมีคม ควรมีถังขยะสีแดงบ่งบอกว่าเป็นขยะติดเชื้อ
  4. มีสถานที่ชัดเจนที่เก็บขยะติดเชื้อ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปกำจัดหรือทำลายก็ทำความสะอาดและฉีดพ้นด้วยแอลกอฮอล
  5. แจ้งให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือหน่วยงานเก็บขยะติดเชื้อทราบเพื่อรอการทำลาย

 

การกำจัดมูลขยะติดเชื้อ ซึ่งสามารถกำจัดได้หลายวิธี

  • เผาในเตาเผา
  • ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
  • ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
  • วิธีอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเษกษา

(ที่มา : กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 )

Top