previous arrow
next arrow
Slider

การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

หลักการก่อสร้าง โกดัง คลังสินค้า โรงงาน
5 ข้อ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง
กันยายน 17, 2020
3ข้อดี ที่ทำให้คุณเลือกเช่าคลังสินค้า
3ข้อดี ที่ทำให้คุณเลือก เช่าคลังสินค้า
กรกฎาคม 20, 2020

การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

ความรู้ในการ จัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ (Warehouse Management)

การจัดการคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

การจัดการคลังสินค้า การดำเนินคลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในระบบโลจิสติกส์ งานของคลังสินค้า รวมขั้นตอนหลายอย่างเข้าด้วยกันได้แก่ รับของ เก็บของเข้าที่ ดูแลของที่เก็บ รู้ที่เก็บสินค้าอย่างดี รับใบสั่งของ/หยิบ วางตามชั้น เอาของลง เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า เป็นจุดรับสินค้าส่งคืน เป็นจุดบรรจุสินค้า เป็นจุดประกอบของเล็กๆ การเติมให้เต็ม การสานต่อ การติดฉลาก การห่อของชนิดที่ห้ามแกะ เป็นจุดแยกของที่มาจำนวนมากๆ เป็นจุดรวมของสินค้าก่อนกระจายไปยังลูกค้า เป็นจุดขนส่งสินค้าเข้าออก เป็นการใช้ที่ดิน เพราะต้องมีการพัฒนาที่ดินที่ต้องตั้งคลังสินค้า การบริการทั้งหลายเน้นการเลื่อนไหลของสินค้ามากกว่าเน้นการเก็บ ความเร็วและการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพของสินค้าโดยใช้เวลาไม่นานและมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่เก็บถือเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดการพัสดุคงคลังที่ผู้บริหารทุกคลังสินค้าต้องการ

 

 

หน้าที่ การจัดการคลังสินค้า มีหลัก 3 อย่างคือ

 

หน้าที่ การจัดการคลังสินค้า มีหลัก อย่างคือ

 1. การจัดเก็บสินค้าใน คลังสินค้า (Storage) : เป็นหน้าที่หลักในอันดับแรกคือการจัดเก็บสินค้าในคลังอย่างมีระบบและเรียบร้อยเพื่อให้สินค้ามีความพร้อมใช้งานตามความต้องการของลูกค้าหรือกิจการ เป้าหมายของการจัดเก็บสินค้าคือการรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีการเสื่อมสภาพน้อยที่สุด และการเข้าถึงสินค้าในคลังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้สามารถจัดส่งหรือจัดจำหน่ายได้ตามต้องการ โดยไม่มีความล่าช้าหรือขัดข้องในกระบวนการธุรกิจขององค์กร
 2. การบริหารจัดการ คลังสินค้า (Inventory Management) : หน้าที่อันดับสองคือการควบคุมและบริหารจัดการสินค้าในโกดังเพื่อให้มีการจัดทำการสั่งซื้อ จัดจำหน่าย และการวางแผนการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม โดยการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีการสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และไม่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินไป เช่น การเกิดสินค้าหมดอายุ การสะสมสินค้าในคลังเกินไป เป็นต้น
 3. การควบคุมสต็อกภายใน คลังสินค้า (Stock Control) : หน้าที่ที่สามคือการดูแลและควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าในคลัง เพื่อให้มีการตรวจสอบสต็อกและปรับปรุงสต็อกเป็นระยะเวลาเพื่อรักษาการสมดุลของคลังสินค้า การควบคุมสต็อกช่วยลดความเสี่ยงของการมีสินค้าคงคลังเกินมาตรฐาน หรือคงคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการเก็บเหลือสินค้าในคลังได้เหมาะสม

 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติงานใน การจัดการคลังสินค้า ตามหลัก 5 ประการ

 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติงานใน การจัดการคลังสินค้า ตามหลัก ประการ

 1. บริการด้านการจัดเก็บรักษาและจัดสรรสินค้าตามใบสั่งให้ครบถ้วนและตรงเวลา
 2. วางแผนลดต้นทุนการบริหารและค่าใช้จ่ายในธุรกิจต่างๆของคุณ
 3. หมุนเวียนสินค้าคงคลังให้คล่องตัวลดระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าให้สั้นที่สุด
 4. ลดเวลาในการตอบสนองคำสั่งสินค้าและข้อผิดพลาดในการส่ง
 5. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับตัวสินค้า

 

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่ควรรู้ใน การจัดการคลังสินค้า

 

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่ควรรู้ใน การจัดการคลังสินค้า

 

1. การสั่งซื้อ (Purchasing)

การจัดซื้อ(Purchasing) คือ กิจกรรมของธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ บริการ เครื่องใช้ไม้สอย และสิ่งต่างๆสำหรับองค์กรเพื่อใช้ในการดำเนินการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและบริการทั้งในส่วนของการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ กำหนดช่วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

การจัดซื้อ เป็นงานที่มีสำคัญมากต่อผลประกอบการขององค์กร เนื่องจากเป็นงานที่ใช้จ่ายเงินขององค์กรในการจัดซื้อ ดังนั้นการทำหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อนอกจากจะต้องจัดซื้อสินค้าให้ได้มาตามความต้องการใช้ของหน่วยงานต่างๆและจ่ายเงินแล้ว ยังต้องทำหน้าที่รวมถึงกระบวนการจัดหาแหล่งสินค้าวัตถุดิบ การคัดเลือกผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ การเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้า ซึ่งกว่าจะได้สินค้าตามความต้องการและจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ทำหน้าที่นี้ต้องเรียนรู้และเข้าใจระบบงานเงื่อนไข และนโยบาย กลยุทธ์สำคัญในการจัดซื้อ ตลอดจนเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่จัดซื้อสินค้าได้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการมากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด หน้าที่สำคัญของหน่วยงานจัดซื้อคือจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบให้มีพร้อมตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งรวมถึง การเลือกสรรผู้ขายวัตถุดิบที่เหมาะสม การสั่งซื้อ และการตรวจสอบควบคุมการทำงานของซัพพลายเออร์แต่ละรายเพื่อตรวจสอบหาจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อที่จะปรึกษากับซัพพลายเออร์รายนั้น ๆ เพื่อหาวิธีที่ดีเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาจุดบกพร่อง

2. ระยะเวลานำ (Lead Time)

ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละงวดนับตั้งแต่ออกใบสั่งสินค้าจนถึงเวลาที่สินค้าเข้ามานั้นเราเรียก ว่า ระยะเวลานำ หรือ Lead time หรือ ระยะเวลาที่ต้องการล่วงหน้าในการได้สินค้ามา Lead time เป็นสิ่งที่เราต้องทราบในขบวนการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วเรายังต้องรู้ถึงต้นทุนต่อหน่วยในการเก็บสินค้า ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง และ ความต้องการสินค้าตลอดปี สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุด (Economic order quantity, EOQ) ได้และสามารถคำนวณหาเวลาในการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Reorder point, RP) ได้อีกด้วย

3. รายการสินค้าในคลังสินค้า (Stock Keeping Unit, SKU)

 รายการสินค้าในคลังสินค้า(SKU) แสดงถึงจำนวนสินค้ามีอยู่ในคลังสินค้า SKU สามารถแสดงได้ในหน่วยต่างๆ เช่น ชิ้น ขวด ลัง กล่อง พาเลท (Pallet) รายการสินค้าในคลังสินค้าสามารถแบ่งแยกได้ใน ลักษณะคือ

 • แบ่งตามสถานะในกระบวนการผลิต ได้แก่ : วัตถุดิบ (Raw materials) สินค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิต (Work in process) สินค้าสำเร็จ (Finished goods) ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Spare parts) วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)
 • แบ่งตามสภาพหรือคุณลักษณะการใช้สอย ได้แก่ สินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง (Pipeline) สินค้าที่กักตุนไว้เพื่อรองรับการขึ้นราคา (Speculation) สินค้าเพื่อการใช้สอยระหว่างรอบการสั่งซื้อ (Regular or cyclical) สินค้าที่มีไว้รองรับความผันแปร (Safety stock) ของปริมาณความต้องการ (Demand) และ ระยะเวลานำ (Lead time) สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือสูญหาย (Obsolete, dead, or shrinkage stock)

การวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังคือการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า เช่น สถานที่จัดวางสินค้าแต่ละชนิด ระบบและนโยบายในการควบคุมสินค้าคงคลัง รวมทั้งการวางแผนและบริหารการจัดซื้อ และ การบริหารจัดการภายในคลังสินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีพร้อมซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าในเวลาและปริมาณที่ต้องการโดยคงความสมดุลระหว่างการมีพร้อมของสินค้าหรือระดับบริการลูกค้าและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การหมุนเวียนเข้าออกของสินค้าคงคลังใช้หลัก FIFO (First In First Out) สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน

4. การพยากรณ์ความต้องการสินค้า

การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การพยากรณ์ทางธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น ยอดขายปริมาณการผลิต หรือสถานการณ์อุตสาหกรรมโดยทั่วไป โดยอาศัยการประมวลจากข้อมูลในอดีตประสบการณ์ เหตุปัจจัยอื่นๆ ที่คาดคะเนขึ้น ประเภทของการพยากรณ์พิจารณาตามระยะเวลาดำเนินการผลิตสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • การพยากรณ์ระยะสั้นไม่เกิน เดือน เหมาะกับสินค้ารายชนิด ใช้เพื่อการวางแผนจัดซื้อ จัดตารางการผลิต จัดการสินค้าคงคลัง มอบหมายงาน 
 • การพยากรณ์ระยะปานกลาง เดือน – 2 ปี เหมาะกับการพยากรณ์สินค้าทั้งกลุ่ม วางแผนการขาย แผนกระจายสินค้าแผนการผลิตครึ่งปี – ทั้งปี และการจัดวางงบประมาณ
 • การพยากรณ์ระยะยาว ปีขึ้นไป มักใช้สำหรับการพยากรณ์รวมทั้งบริษัท เช่น การออกสินค้าใหม่ การวางแผนกลยุทธ์การผลิต หรือวางแผนธุรกิจใหม่

 

สรุป การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และยังช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจของคุณ มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างอื่น และสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจการขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าของธุรกิจควรคำนึงถึงการวางแผนและระบบการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้เพื่อให้ คลังสินค้า เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด

 

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก  รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช และอนันต์ ดีโรจนวงศ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำ คลังสินค้า ให้เช่าในราคาถูก (รวมภาษีแล้ว)

BKK WAREHOUSE

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโกดังในทำเลดีเยี่ยม ราคาถูกรวมภาษีแล้ว ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของประหยัดต้นทุน โครงการ bkkwarehouse ขอแนะนำ

เช่าโกดังที่มีระบบ การจัดการคลังสินค้า กับ bkkwarehouse

โกดังเก็บของ เก็บสินค้า ให้เช่าในราคาถูก  ราคารวมภาษีทุกอย่าง

ทำให้สามารถลดต้นทุนของลูกค้าได้ ที่สำคัญโกดังให้เช่า  ตั้งอยู่ในทำเลทอง !!!

ติดต่อเรา

หรือสนใจสอบถาม  โกดังเก็บสินค้าของ  bkkwarehouse
โทร 089 768 5205

LINE ID : @bkkwarehouse

https://lin.ee/5CuTpWq

คิวอาร์โค้ด บีเคเค

ทำไมต้องเช่าโกดังที่มี การจัดการคลังสินค้า กับ BKK WAREHOUSE ดีอย่างไร ?

คลังสินค้า คลังเก็บสินค้า โกดัง โกดังเก็บสินค้า ให้เช่า ราคาเช่าถูก รวมภาษี

คลังสินค้าให้เช่า ราคาถูก
(รวมภาษีแล้ว)

โกดังเก็บสินค้า ของ BKK WAREHOUSE ทุกโครงการ ไม่มีเก็บภาษีเพิ่มเติม ช่วยประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจของคุณลูกค้า

คลังสินค้า คลังเก็บสินค้า โกดัง โกดังเก็บสินค้า ให้เช่า บริการซ่อมแซม คลังสินค้า

มีบริการซ่อมแซมคลังสินค้า

ทาง BKK WAREHOUSE มีทีมงาน พร้อมซ่อมแซมภายในโครงการจากช่างที่มีประสบการณ์ 

คลังสินค้า คลังเก็บสินค้า โกดัง โกดังเก็บสินค้า ให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง

คลังสินค้าให้เช่า มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง สะดวกต่อการขนส่ง

พื้นที่ภายในโกดังเก็บของให้เช่า กว้างขวาง เหมาะการทำโกดังเก็บของ หรือเก็บสินค้าได้ และมีพื้นที่จอดรถ

คลังสินค้า คลังเก็บสินค้า โกดัง โกดังเก็บสินค้า ให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม

โกดังให้เช่า ทำเลทองดีเยี่ยม ใจกลางสมุทรปราการ

โกดังเก็บของให้เช่า ของเราอยู่ศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ติดริมถนน บางนา-ตราด ใกล้วงแหวนตะวันออกทางออกสุขุมวิท ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ไกลจากท่าเรือ ประตูสู่ EEC 

คลังสินค้า คลังเก็บสินค้า โกดัง โกดังเก็บสินค้า ให้เช่า เลือกตามที่ตั้งได้หลายขนาด

โกดังเก็บสินค้า มีให้เลือกเช่าหลายขนาด เพื่อรองรับหลากหลายธุรกิจ

สามารถเลือก โกดังเก็บสินค้าได้ตามที่ตั้ง ขนาด และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

คลังสินค้า คลังเก็บสินค้า โกดัง โกดังเก็บสินค้า ให้เช่า มีบริการ Customer service พร้อมดูแล

คลังสินค้าให้เช่า มีทีมงาน Customer Service พร้อมให้บริการดูแล

มีทีมงาน BKK Customer Service พร้อมบริการให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านต่างๆระหว่างการเช่า

Top