previous arrow
next arrow
Slider

การไฟฟ้านครหลวง

ปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน เพิ่มความสำเร็จ
มกราคม 6, 2018
องค์การโทรศัพท์
ธันวาคม 6, 2017

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 386 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2791-5211 , 0-2395-0122 , 0-2388-0508
โทรสาร : 0-2791-5291

จุดสังเกตุ : สามแยกถนนสุขุมสิทตัดกับถนนศรีนครินทร์

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

Call center :  1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง :  0-2395-0178 , 0-2791-5222 , 0-2791-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ :   0-2791-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ :  0-2791-5281 , 0-2791-5381
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ :  0-2791-5280 , 0-2791-5380
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ :   0-2791-5225 , 0-2791-5325
ONE TABLE SERVICE  :  0-2791-5225 , 0-2791-5325
ขอใช้ไฟฟ้าไหม่ / เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /  :  0-2791-3190 , 0-2791-5226
ย้ายเสา-สายไฟฟ้า8 :  0-2791-5224 , 0-2791-5324

Top