previous arrow
next arrow
Slider
ทำไมเราถึงต้องการระบบท่อระบายน้ำ
ตุลาคม 5, 2022
กรมสรรพากร รู้รายได้เราอย่างไร
พฤศจิกายน 8, 2022

ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยปกติจะมีใช้กันอยู่สองมาตรฐานคือ มาตรฐาน (IEC) กับ มาตรฐาน (ANSI) ของสหรัฐอเมริกา
ขนาดหม้อแปลงตามมาตรฐาน (IEC) มีพิกัดดังนี้
50kVA , 75kVA , 100kVA , 125kVA , 160kVA , 200kVA , 250kVA , 315kVA , 400kVA , 500kVA , 630kVA , 800kVA , 1,000kVA , 1,250kVA , 1,600kVA , 2,000kVA , 2,500kVA
ขนาดหม้อแปลงตามมาตรฐาน (ANSI) มีพิกัดดังนี้
75kVA ,112.5kVA ,150kVA, 225kVA , 300kVA , 500kVA , 750kVA , 1,000kVA , 1,500kVA , 2,000kVA , 2,500kVA
ชึ่งพิกัดที่พบได้บ่อยในไทยส่วนใหญ่จะใช้พิกัดมาตรฐานสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีใช้ผสมๆกันอยู่ เช่น ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ใช้ขนาด 150kVA, 225kVA ตาม ANSI แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้ขนาด 160kVA, 250kVA ตาม IEC เป็นต้น
Top