previous arrow
next arrow
Slider

การวางแผนรับมือกับขยะติดเชื้อ

ข้อดีในการเลือกทำเลโกดังให้เช่า คลังสินค้า และโรงงาน เขตจังหวัดสมุทรปราการ
กรกฎาคม 29, 2021
ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้ามด้วยสายดิน
กันยายน 1, 2021

การวางแผนรับมือกับขยะติดเชื้อ

ในช่วงที่โรคระบาดหนักโตวิด 19 ที่ระบาดมากว่า 2 ปีแล้วทำให้ขยะติดเชื้อในประเทศสูงขึ้น  เนื่องจากขยะติดเชื้อนั้นส่วนมากมาจากวัสดุที่เราป้องกัน อย่าเช่น หน้ากากอนามัย ชุดPPE หรืออุปกรณ์ทำความสะอาด เช่นสำลี กระดาษทิซซู่ ผ้าก๊อต ผ้าพันแผล   แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานพยาบาลอย่าง ถุงมือยาง เข็มฉีดยา ชุด antigen test kit เมื่อใช้งานแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขยะติดเชื้อทั้งสิ้น   เมื่อมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราควรจัดการขยะติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ ที่มีความปลอดภัย รอการกำจัดและทำลายต่อไป

การเตรียมความพร้อมรับมือกับขยะติดเชื้อ

  1. เตรียมชุดพ้นแอลกอฮอล ลดการสัมผัสมากที่สุด ทำความสะอาดแม้กระทั่งรองเท้าที่สวมใส่
  2. ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับขยะติดเชื้อควรสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ
  3. แยกขยะที่มีการติดเชื้ออย่างชัดเจนด้วยถุงสีแดง หากมีพวกของมีคมให้เก็บในที่ป้องกันของมีคม ควรมีถังขยะสีแดงบ่งบอกว่าเป็นขยะติดเชื้อ

4. มีสถานที่ชัดเจนที่เก็บขยะติดเชื้อ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปกำจัดหรือทำลายก็ทำความสะอาดและฉีดพ้นด้วยแอลกอฮอล

5. แจ้งให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือหน่วยงานเก็บขยะติดเชื้อทราบเพื่อรอการทำลาย

การกำจัดมูลขยะติดเชื้อ ซึ่งสามารถกำจัดได้หลายวิธีคือ

  • เผาในเตาเผา
  • ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
  • ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
  • วิธีอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเษกษา

(ที่มา : กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 )

Top